Suomen kielen opiskelu on tärkeä vaihe kotoutumisessa.
Ilman kielitaitoa on vaikea sopeutua Suomeen.
Suomen kieltä voi opiskella monella eri tavalla.
Eri opiskelutapoja ovat perinteinen opetus luokassa
tai opiskelu verkossa.

Suomen kielen opetus päivähoidossa

Alle kouluikäiset lapset oppivat suomen kieltä päiväkodeissa,
avoimissa perhepuistoissa ja esiopetuksessa.
Päiväkodissa lapsen vanhemmat tekevät
päiväkodin kanssa suunnitelman siitä,
miten lapsi opiskelee suomen kieltä.

Lapsen suomen kielen taidon osaamista
arvioidaan säännöllisesti.
Lasten vanhempia kannustetaan
puhumaan lapselle omaa äidinkieltä.
Lapsen on tärkeä oppia oma äidinkieli hyvin,
koska se auttaa lasta kehittymään tasapainoisesti.

Yli 3-vuotiaat lapset voivat opiskella suomen kieltä
Moomin Language pelin avulla.

Suomen kielen opetus kouluissa

Peruskouluissa maahanmuuttajien lapset
opiskelevat aluksi valmistavalla luokalla.
Valmistavalla luokalla opetetaan suomen kieltä
sekä peruskoulun oppiaineita.
Kouluissa oppilaiden on usein mahdollista
opiskella omaa  äidinkieltä ja uskontoa. 
13 – 16-vuotiaina Suomeen muuttavat nuoret
tarvitsevat erityistä tukea kotoutumiseen
ja Suomen peruskoulun suorittamiseen.

Peruskoulu nuorille ja aikuisille

Yli 16-vuotiaina Suomeen tulleet nuoret sekä aikuiset
voivat suorittaa peruskoulun Kouvolan iltalukiossa
tai Valkealan opistolla. 
Peruskoulun jälkeen voi hakea ammattikoulutukseen.
Oppilaat saavat koulussa ohjausta ammatin valintaan. 
Kouvolan iltalukio järjestää myös
lukioon valmistavaa koulutusta. (LUVA-koulutus)

Luku- ja kirjoitustaidon opetus

Luku- ja kirjoitustaidon opetusta järjestävät
Kymenlaakson opisto ja Kouvolan kansalaisopisto ja Kouvolan iltalukio.

Aikuisten suomen kielen opetus

Aikuiset maahanmuuttajat hakevan suomen kielen opetukseen Kaakkois-Suomen TE-toimiston kautta.
Kielikoulutuksia järjestää Arffman Oy.
Koulutuksia on myös Valkealan opistolla sekä Kymenlaakson opistolla. Iltaisin voi opiskella Kouvolan kansalaisopistolla sekä Kouvolan iltalukiossa.

Päivitetty 22.2.2019