Iso rakennusurakka valmis – Valkealan monitoimitalo avautuu palveluittain

so sali, jossa pyöreitä ja suorakaiteen muotoisia pöytiä. Edessä isot ikkunat Likolammen suuntaan. Vasemalla korkea puurimoitettu seinä, jossa pelitaideteos.

Vuonna 2021 alkanut rakennusurakka on pihaa vaille valmis. Kouvolan mittakaavassa poikkeuksellisen suuren ja monipuolisen hankkeen lopputulokseen pääsee tutustumaan 2.1. alkaen. Ensimmäisenä uusissa valoisissa tiloissa ovensa avasi Valkealan kirjasto. Tammikuun ensimmäisillä viikoilla monitoimitalossa avautuvat myös perhekeskus, nuorisotilat, päiväkoti ja koulu sekä kansalaisopiston kurssit käynnistyvät.

Valkealan monitoimitalo on ollut Kouvolassa poikkeuksellisen suuri ja monipuolinen hanke: noin 10 000 m² rakennuksessa sijaitsee useita kunnan ja hyvinvointialueen palveluja, muun muassa noin 600 oppilaan koulu.

Betonirunkoisen, ulkoverhoilultaan puisen rakennuksen on rakentanut YIT Suomi Oy. Sen rakentamiskustannukset olivat noin 29 miljoonaa euroa, ja rahoitettu Kuntarahoituksen vihreällä kiinteistöleasing -sopimuksella. Kaupungilla on leasingvuokra-ajan päättyessä oikeus ostaa kohde rahoituksen jäännösarvolla.

Valmistumisen jälkeen rakentaja toimii rakennuksessa palveluntuottajana ja vastaa sovituista ylläpitotoimista 20 vuoden palvelujakson ajan.

Haasteita urakkaan toivat rakentamisen aloitus koronavuosien aikana, Ukrainan sota sekä rakennuksen yläpohjassa sattunut tulipalo. Niiden vaikutukset aikatauluun ja kustannuksiin jäivät kuitenkin pelättyä pienemmiksi.

Ympäristöä huomioivia valintoja

Monitoimitalon suunnittelussa ja rakentamisessa on lähtökohtana ollut vastuulliset valinnat.  Huomioidut ympäristöarvot toivat aikanaan monitoimitalolle normaalia leasing-sopimusta edullisemman vihreän rahoituksen – rahoituksen myöntäneen raadin historian korkeimmilla pisteillä.

Rakennuksen energiatehokkuus on kirkkaasti A-luokassa, ja lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmä on suunniteltu tehokkaaksi. Kaukolämmön lisäksi lämmityslähteenä käytetään ilma-vesilämpöpumppua ja energiankulutusta pienentää rakennuksen katolle rakennettu laaja aurinkosähköjärjestelmä. Näillä saavutetaan hiilijalanjälkisäästöjä lähes viidenneksen verran. RTS-ympäristöluokituksessa kohde on saanut 4/5 tähteä.

Veden- ja energiankulutusta seurataan ja kulutuslukemat tuodaan myös talon käyttäjille tiedoksi infonäytöillä. Rakennusmateriaalina on käytetty mm. kierrätysmateriaalia ja puuta.

Rakentamisen vaikutus paikallisesti

Työmaan vaikutusta paikallisena työnantajana seurattiin työmaan aikana. YIT:n aliurakoitsijoista noin 59 % oli paikallisia yrityksiä, eli niiden kotipaikka tai toimipaikka oli Kouvolassa. Työmaalla työskenteli eri yritysten kautta noin 225 kouvolalaista. Tehdyistä työtunneista 28 % teki kouvolalainen.

Myös alkaneelle palvelujaksolle YIT:n vakiohenkilöstöksi ja alitoimijoiksi on valikoitunut paikallisia.

Valkealan monitoimitalon urakkasopimuksessa edellytettiin kahden pitkäaikaistyöttömän työllistämistä vähintään yhdeksän kuukauden ajalle. Kouvolalaisista työllistetyistä ainakin toinen jäi pysyvästi takaisin työelämään.

Palveluita kaiken ikäisille

Asiakasmäärältään isoin toimija monitoimitalossa on Valkealan Yhtenäiskoulu, joka tarjoaa perusopetusta 1–9. luokilla eli noin 600 oppilaalle. Valkealan päiväkodilla on rakennuksessa tilat noin 120 lapselle kuudessa eri ryhmässä ja kahdessa esiopetusryhmässä. Päiväkoti tarjoaa myös vuoropäivähoitoa.

Monitoimitalossa sijaitsevat lisäksi Valkealan kirjasto ja nuorisotilat sekä tilat Kymenlaakson hyvinvointialueen perhepalveluille. Luokkatilat ja taito- ja taideaineiden tilat ovat yhteiskäytössä Kouvolan kansalaisopiston kanssa. Liikuntatiloja voivat varata myös eri seurat. Lisäksi rakennuksessa on kokoontumistiloja kuntalaisille ja yhdistyksille.

Uusissa tiloissa aloittaa keskuskeittiö, jossa valmistetaan ruoat Valkealan alueen muihin kouluihin ja päiväkoteihin. Se toimii samalla lisäresurssina Katajaharjuun suunnitellulle keskuskeittiölle.

Kattoterassi kruunaa rakennuksen

Valkealan monitoimitalon sydän on Likolammen suuntaan avautuva iso sali. Koululaisten, päiväkotilaisten ja henkilökunnan ruokailun lisäksi sali toimii ison näyttämön ansiosta myös tapahtumien keskuksena. Sen seinälle on sijoitettu Poikilo-museoiden kanssa yhteistyössä toteutettu pelitaideteos ”Yhteispeli”. Korkealle seinälle on siirretty myös Karjalaiset Valkealaan 1941 -reliefi Valkealan entisestä kirjastosta. Monitoimitaloon tullaan sijoittamaan kaupungin taidekokoelmissa olemassa olevaa taidetta.

Monenlaiseen käyttöön muuntautuvat tilat sijoittuvat neljään kerrokseen, joista yksi sijaitsee maan alla. Varhaiskasvatukselle, esi- ja alkuopetukselle, 3–6-luokkalaisille, 7–9-luokkalaisille sekä vaativan erityisen tuen opetukselle on omat solut, joissa on oma sisäänkäynti. Soluissa on erilliset opetustilat joka ryhmälle ja yhteinen, muunneltava aulatila. Luokkatilat voi tarvittaessa yhdistää isommiksi.

Rakennuksen kruunaa ylimmässä kerroksessa avautuva kattoterassi, joka on suunniteltu erityisesti yläkoululaisten käyttöön. Terassilla on pöytäryhmiä, penkkejä ja muutama keinu sekä liikuntavälineitä.

Tilojen sijoittumisen ja käytön suunnittelussa ovat olleet mukana eri palveluiden ja käyttäjäryhmien edustajia hankesuunnittelun alusta alkaen. Lapset ja nuoret ovat käyttäjinä päässeet vaikuttamaan muun muassa myöhemmin valmistuvan pihan leikki- ja liikuntavälineiden valintaan ja katumaalauksiin.

Avajaiset syyslukukauden alettua

Uudisrakennuksen tieltä purettiin vanha kunnantalo sekä osa vanhasta yläkoulusta. Loput yläkoulusta puretaan tammi-helmikuusta alkaen, jonka jälkeen rakennetaan loput piha-alueista. Päiväkodin sekä esi- ja alkuopetuksen käytössä oleva niin sanottu pienten piha valmistui syksyn aikana. Koko hanke on valmis loppukesällä 2024. Avajaisia vietetään syyslukukauden alettua.

Lisätietoa

Valkealan monitoimitalo – koko kylän keskus – Kouvolan kaupunki

Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen@kouvola.fi

Rehtori Pauli Pölönen, puh. 020 615 6553, pauli.polonen@kouvola.fi

Sivun alkuun