Ympäristöministeriön ja Kouvolan kaupungin rahoittamassa Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea -hankkeessa lisätään ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta. Lisäksi Kouvolan aluetoimikunnat toteuttavat luonnon monimuotoisuus -hankkeita asukkaiden, yritysten, järjestöjen, oppilaitosten ja nuorisopalvelujen kanssa. Hankkeesta käytetään työnimenä Kestävä Kouvola -hanke (KeKo-hanke)

Kestava kaupunki, ympäristöministeriö

Asuinalueet lähiympäristöineen tarjoavat mahdollisuuden luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Luontokadon ehkäisy omassa lähipiirissä on mielekästä toimintaa. Lähiluonnon monimuotoisuus kytkeytyy hyvinvointiin. Esimerkkejä luonnon monimuotoisuushankkeista ovat esim. nurmikoiden muuttaminen niityiksi, hyönteishotellien, linnun- ja lepakkopönttöjen rakentaminen, lahoavan puun hyödyntäminen tai paikallejättö, vieraslajien poistaminen ja torjunta, viljelylaatikot, pölyttäjien suosimien kasvien kylväminen sekä Kouvolalle tyypillisille paahdealueille paahdekasvien kylväminen. Lisäksi voidaan kartoittaa kunnostettavissa olevia virtavesiä ja kosteikkoja.

Hankkeen tuloksena kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärrys lisääntyy ja kestävää kehitystä osataan hyödyntää lähiympäristön hankkeissa. Hankkeen myötä luodaan kestävän kehityksen toimintamalli Kouvolan aluetoimintaan. Lisäksi hankkeen avulla asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi lisääntyy sekä lähiympäristö paranee.

Tietoa luonnon monimuotoisuudesta

Miten voin säilyttää luonnon monimuotoisuutta itse?

Ajankohtaista Kestävän kehityksen hankkeessa

Päivitetty 28.11.2022

Sivun alkuun