Kouvola koettiin pääosin turvalliseksi paikaksi kaupungin tekemässä kyselyssä – Tyypillisin koettu rikos oli polkupyörävarkaus

Poliisin partiointia ja valaistuksen parantamista toivotaan nykyistä enemmän.

Kouvolan kaupunki julkaisi asukkailleen sähköisen turvallisuuskyselyn, joka oli avoin vastauksille syyskuun ajan. Kyselyyn tuli yhteensä 647 vastausta. Kysely perustui Rikoksentorjuntaneuvoston kunnille tekemään kysymyssarjaan, jota käytetään myös useissa muissa kaupungeissa.

Pääosa kyselyyn vastanneista (90%) asuu joko Kouvolan keskustassa tai muussa taajamassa. Suurin osa heistä (72%) asuu omistusasunnossa. Kyselyyn vastanneista suurin osa (lähes 75%) oli naisia.

Kyselyyn vastanneet kokivat Kouvolan pääosin turvalliseksi paikaksi. Väitteeseen ”Kouvola on mielestäni turvallinen kaupunki” ilmoitti olevansa täysin tai osittain samaa mieltä 81% vastaajista.

Polkupyörävarkaudet ja sanallinen häirintä korostuivat vastauksissa

Vastaajista 17% koki rikokset tai järjestyshäiriöt melko suureksi tai hyvin suureksi ongelmaksi asuinalueellaan. Tyypillisin kohdattu rikos oli polkupyörävarkaus: vastaajista 40% kertoi itsensä tai muun kotitaloutensa kuuluvan henkilön joutuneen polkupyörävarkauden kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Sanallista häirintää (huutelu, kiroilu) oli viimeisen vuoden aikana kohdannut peräti 81% vastaajista.

Vastaajat näkivät toimivimpana ratkaisuna rikollisuuden ja häiriökäyttäytymisen vähentämiseen poliisin suorittaman yleisen järjestyksenvalvonnan lisäämisen (79%). Toiseksi parhaana keinona nähtiin valaistuksen parantaminen (61%).

Kyselyn tuloksien tulkinnassa tulee olla tarkkana, muistuttaa turvallisuuspäällikkö

Kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén kertoo, että sähköinen turvallisuuskysely on yksi työkalu turvallisuuden kehittämiseen.

– Kyselyn tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin olla tarkkana, Franzén korostaa.

– Näissä sähköisissä kyselyissä eivät näy kaikkien kouvolalaisten kokemukset. Esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevien tilannetta ei saada tällaisessa kyselyssä näkyville.

Kysely antaa siis yhden näkökulman kouvolalaiseen turvallisuuteen, mutta ei kerro koko totuutta.

Kaupunki käyttää turvallisuuskyselyn tuloksia yhtenä lähteenä paikalliseen turvallisuussuunnittelussa. Tietoa alueen turvallisuudesta saadaan myös useista muista lähteistä, esimerkiksi poliisilta, pelastuslaitokselta, Kymsotesta, kaupungin toimialoilta, järjestöistä ja asukasyhdistyksistä.

Kouvolan kaupunki päivittää paikallisen turvallisuussuunnitelman syksyn ja talven 2021-2022 aikana.

Turvallisuuskyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin sivuilla (pdf, 640kt).

Lisätietoa:
Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén

johanna.franzen@kouvola.fi

Puh. 020 615 9019

Sivun alkuun