Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Osallistuvaa budjetointia voidaan käytännössä toteuttaa monella eri tavalla. Kouvolassa tarjotaan asukkaille mahdollisuus osallistua aluetoimikuntien toimesta toteutettaviin hankkeiden ideoitiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Tänä vuonna hankkeiden pääteemana on luonnon monimuotoisuus.

Aluetoimikuntien osallistuvan budjetoinnin määräraha 154.512 euroa

Kouvolan kaupungin aluetoimikunnilla on tänä vuonna sekä ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuus -hankerahaa 75.000 euroa että aluetoimikuntien hankerahaa 79.512 e. Kouvolassa on viisi aluetoimikuntaa ja aluetoimikuntien vuosittainen hankeraha jakautuu alueittain asukasluvun suhteessa seuraavasti: Anjalankosken aluetoimikunta 13.581 e, Elimäki-Koria aluetoimikunta 7.342 e, Keskusta-alueen aluetoimikunta 28.833 e, Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta 19.103 e ja Valkealan aluetoimikunta 10.653 e. Ollakseen toteuttamiskelpoinen hankeidean on kohdistuttava koko Kouvolan, asuinalueesi tai kyläsi yhteiseksi hyväksi.

Miten osallistuva budjetointi käytännössä toteutetaan?

Tänä vuonna osallistuva budjetointikokeilu toteutettiin kaikille avoimella Kohenna Kouvolaa -hankeideakyselyllä. Saimme 161 ideaa, jotka jaettiin luonnon monimuotoisuushankkeisiin ja aluetoimikuntien yleisiin hankkeisiin. Kiitos kyselyyn osallistuneille! Seuraavaksi järjestämme hankeideoita koskevia työpajoja. Ensimmäiset työpajat koskivat luonnon monimuotoisuutta. Kerromme myöhemmin hankeideoiden etenemisestä.

Työpajat

Arvioimme kyselyn tuloksena saatuja hankeideoita työpajoissa, jotka koronatilanteen takia järjestämme Teamsissa. Aluetoimikuntien työpajassa 3.5.2022 käytiin läpi kaupungin vihertiimin vastauksia luonnon monimuotoisuus -hankeideoihin ja aluetoimikunnille mahdollisesti toteutettaviksi merkittyjä hankkeita.

Kouvolan Kestävän kehityksen Teams-työpaja pidettiin 12.4.2022 klo 17.30-19.30 (teemana luonnon monimuotoisuus).

Luonnon monimuotoisuus -työpajan 12.4.2022 esitykset

Luonnon monimuotoisuus -työpajan ohjelma (pdf, 131 kt)

Villi Vyöhyke: Lahopuut rakennetuilla alueilla (pdf, 5 Mt)

Maa- ja kotitalousnaiset: Niityt, hyönteishotellit ja lammikot (pdf, 3 Mt)

Luonnon monimuotoisuus hankeideat (pdf, 791 kt)

Työpajassa kerrottiin käytännönläheisesti niityistä, hyönteishotelleista, pihalammikoista ja lahopuusta rakennetussa ympäristössä sekä siemenistä ja vieraslajikkeista. Lisäksi käytiin läpi asukkailta tulleita luonnon monimuotoisuushankeideoita.

Kaikki määräaikana saadut hankeideat käydään läpi kaupungin toimesta ja varmistetaan, että ehdotukset täyttävät ennalta määritellyt arviointikriteerit. Lisäksi tarkistetaan, onko hankeidea jo toteutuksessa tai suunnitelmissa toteuttaa.

Millä perusteilla hanke-ehdotukset valitaan jatkoon?

Hanke-ehdotuksen valintakriteereitä:

 • edistää Kouvolan kaupunkistrategian toteutumista
 • on mahdollisuuksien mukaan luonnon monimuotoisuutta toteuttava hanke
 • on suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
 • ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä
 • toteuttamiseen haettava rahoitus on suuruudeltaan enintään 10.000 euroa (ja vähintään 500 euroa)
 • toteuttaminen on kaupungin toimivallassa (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle)
 • ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemien päätösten vastainen
 • ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai selvitysten kanssa
 • ehdotuksen myötä kaupungille ei aiheudu toistuvia henkilöstö- tai muita käyttötalousmenoja tuleville vuosille, esim. ylläpitokuluja
 • mikäli toteuttajaksi esitetään kaupungin sijasta esimerkiksi paikallista yhdistystoimijaa, tulee yhdistyksen olla valmis osallistumaan yhteissuunnitteluvaiheeseen ja ehdotuksen toteuttamista koskevaan raportointiin
 • ehdotuksia/ideoita voidaan tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi (ennen äänestystä), mikäli tällainen toimenpide nähdään yhteiskehittelyvaiheessa hyödylliseksi
 • ehdotus on toteutettavissa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päivitetty 17.5.2022

Sivun alkuun