Tupakointia vähentämällä pyritään ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti alle kahdeksantoistavuotiaille on kielletty.

Tupakkatuotteiden myynti

Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti.  

Sähköiseen hakemiseen tarkoitettu hakemuslomake ohjeineen löytyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta.  

Lisäksi toiminnanharjoittajalla tulee olla myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. 

Luvan myöntämisestä peritään Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.  

Tupakointivälineellä tarkoitetaan tupakkalaissa tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettua välinettä tai tarviketta, kuten savukepaperia tai muuta päällystä, savukkeenkierrintä, imuketta, suodatinta, piippua ja piipunpuhdistusvälinettä.  

Tupakointivälineiden myyntiin ei tarvita erillistä lupaa, mutta tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteessä tulee olla asiakkaiden hyvin havaittavissa oleva seuraava ilmoitus:  

Tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty.  

Päivitetty 8.4.2019