Tupakkatuotteiden myyjien hankittava tunnistekoodit laittoman kaupan ehkäisemiseksi

Tupakkatuotedirektiivissä tavoitellaan puuttumista tupakkatuotteiden laittomaan kauppaan. Tämän vuoksi otetaan käyttöön tupakkatuotteita koskevat jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät.

Jäljitettävyysjärjestelmä edellyttää kaikilta tupakkatuotteiden toimitusketjuun ja myyntiin osallistuvilta tunnistekoodien hankkimista. Tunnistekoodien hankkiminen on maksutonta.

Tukkumyyjä ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle 19.7.2019 jälkeen, mikäli tällä ei ole jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämiä tunnistekoodeja.

  1. Hanki tunnistekoodi 10.5. alkaen (lisätietoa Valviran internet sivulla)
  2. Ilmoita tunnistekoodi Kouvolan ja Iitin osalta Kouvolan kaupungin terveysvalvontaan sähköpostitse ymparistopalvelut@kouvola.fi
  3. Terveysvalvonta kirjaa tunnistekoodin tupakkatuotteiden myyntiluparekisteriin, jolloin se päätyy myös tukun tietoon.

Tupakkatuotteissa olevat näkyvät ja näkymättömät turvaominaisuusmerkinnät auttavat kuluttajia ja viranomaisia määrittämään, onko myynnissä oleva tuote aito vai laiton tupakkatuote.

20.5.2020 alkaen ei saa enää myydä savukkeita ja kääretupakkaa, jonka vähittäismyyntipakkaus ei ole varustettu turvaominaisuusmerkinnällä.

Lisätietoa tunnisteen hakemisesta ja laittoman kaupan ehkäisystä Valviran internet sivuilta.