Kouvolan kestävän kehityksen sitoumus huomioitu valtakunnallisesti

Mainoskuva sitoumusten palkitsemistilaisuudesta

Kouvolan kaupungin Sitoumus 2050 on valittu yhdeksi Suomen kolmesta parhaasta toimenpidesitoumuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Ympäristöohjelmansa myötä kaupunki on sitoutunut edistämään kunnassa hiilineutraalisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja kiertotaloutta.

Kestävän kehityksen perustavoite on turvata ihmiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa hyvän elämisen mahdollisuudet. Se tarkoittaa mm. luonnonvarojen kestävää käyttöä, varovaisuusperiaatteen noudattamista luontovaikutusten osalta, kestävää ja oikeudenmukaista taloudenpitoa sekä riittävää ruoka- ja terveydenhuoltoa ja köyhyyden vähentämistä.

Kouvolan kaupunki on sitoutunut tavoitteisiin helmikuussa hyväksytyn Ympäristö 2030 –ohjelman myötä. Ohjelman kolme keskeistä päämäärää ovat hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja kiertotalouden lisääminen.

Ympäristön tilan parantamisen lisäksi ympäristöohjelma edistää myös kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uusiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa sekä asukkaiden väliseen yhteisöllisyyteen. Ohjelmaa on ollut valmisteltu yhteistyössä kaupungin toimialojen, päättäjien ja useiden sidosryhmien kanssa. Ympäristöohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Valtuuston hyväksymän ohjelman mukaan ympäristönäkökulma ja -vaikutukset otetaan osaksi kaikkia Kouvolan kaupungin suunnitelmia ja ohjelmia eli kaupunki sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssä ja toiminnassa.

Tunnustukset jaetaan suorassa lähetyksessä

Muut huomioitavat kestävän kehityksen sitoumukset ovat Sisäministeriön ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden sitoumukset. Kaikki kolme parhaaksi valittua sitoumusta ovat sellaisia, jotka joko jatkavat aiemmin aloitettua työtä uudella avauksella tai tuovat monipuolisella ja tasapainoisella tavalla esiin kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia.

Kouvolan sitoumuksen kohdalla erityistä on, että sitoumus täydentää jo aiemmin olemassa ollutta HINKU- eli hiilineutraaliustavoitteisiin sitoutumista. Kaupungin varhaiskasvatus on liittynyt tähän omalla sitoumuksellaan.

Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen on ilahtunut kaupungin saamasta tunnustuksesta: ”On hienoa, että tehty työ on huomattu ja nähdään sopivan malliksi muillekin.”

Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen Valtioneuvoston kanslian haastattelussa, kun Kouvolan kestävän kehityksen sitoumus 2050 palkittiin yhtenä Suomen kolmesta parhaasta.
Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen Valtioneuvoston kanslian haastattelussa, kun Kouvolan kestävän kehityksen sitoumus 2050 palkittiin yhtenä Suomen kolmesta parhaasta.

Valtioneuvoston kanslian myöntämä tunnustus jaetaan suorassa lähetyksessä perjantaina 25.9.2020 klo 11.30-12.00. Samalla juhlistetaan Euroopan kestävän kehityksen viikkoa ja Agenda2030 5-vuotissyntymäpäivää. Voit katsoa tilaisuuden tallenteen myös jälkikäteen!

Sitoumuksen 2050 voi tehdä kuka vaan

Kestävän kehityksen sitoumuksia voivat tehdä myös yritykset, yhteisöt ja yksityiset kansalaiset osoitteessa www.sitoumus2050.fi. Oman sitoumuksen voi liittää osaksi Kouvolan sitoumusta.

Martikainen kannustaa erityisesti kouvolalaisia yrityksiä sekä naapurikuntia tekemään omat sitoumuksensa. ”Sitoumusta laadittaessa joutuu vastaamaan oleellisiin kysymyksiin sitoumuksen tavoitteista ja mittareista eli se ei ole ihan kevyt juttu. Toisaalta juuri ennakkotyön takia sitoumusten teko antaa potkua kestävän kehityksen toimenpiteille.”

Sivustolla voi sitoumuksiin tutustumisen lisäksi mitata oman hiilijalanjälkensä ja tehdä oman suunnitelmansa arjen teoista kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lisätietoa:

Kouvolan kaupungin ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi, www.kouvola.fi//ymparistoohjelma

Valtioneuvoston kanslian projektisuunnittelija Riina Pursiainen, 050 470 9569, riina.pursiainen@vnk.fi

#Kouvola #HINKU #ESDW2020 #Agenda2030 #Sitoumus2050

Sivun alkuun