Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyö palkittiin Vuoden paras kestävän kehityksen sitoumus – tunnustuksella

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö, ympäristöministeriö ja valtion ravitsemusneuvottelukunta palkitsivat vuoden parhaat kestävän kehityksen sitoumukset yhteistyössä Motivan kanssa.

”Osallistuminen kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen on jokaiselle jo itsessään palkitsevaa. Tämän vuoden Sitoumus 2050 -palkitut ovat lippulaivoja – toivottavasti tämä tunnustus innostaa teitä edelleen kehittämään sitoumustanne”, totesi kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Eeva Furman.

Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristötyö on palkittu useaan otteeseen erilaisista ansioistaan. Ympäristökasvatuksen asiantuntija Marjo Pakkanen on tunnustuksesta otettu ja mielissään: ”Tätä työtä ei tehdä palkitsemisen tähden, mutta toki tunnustus ilahduttaa, sillä se kertoo meille siitä, että tehdyt päätökset ja toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia, ne on huomattu ja niitä arvostetaan. Erityisen iloinen olen siitä, että varhaiskasvatuksen yksiköt ovat ottaneet kattositoumuksemme niin hienosti vastaan. He ovat lähteneet tekemään omia sitoumuksiaan ja toteuttamaan niitä omassa arjessaan, yhdessä lasten kanssa. Arvostan sitä työtä kovasti, meitä kaikkia tarvitaan”.

Kouvolan varhaiskasvatus on liittynyt omalla kattositoumuksellaan Kouvolan kaupungin Ympäristö2030 -sitoumukseen. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan ja edistetään kestävää elämäntapaa tekojen ja valintojen kautta. Sitoumuksen taustalla on tarve lasten luontosuhteen vahvistamiseen, ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin välisen yhteyden ymmärtämiseen ja kestävien toimintatapojen oppimiseen.

”Kestävä kehitys eri osa-alueineen on laaja ja moniulotteinen asia. Haluamme lisätä henkilöstön tietoisuutta ja osaamista kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa varhaiskasvatuksen arjessa. Tavoitteena on saada kestävät arjen toimintatavat kattamaan laajasti koko varhaiskasvatuksen kenttä. Kattositoumukseen on tällä hetkellä liittynyt jo 28 varhaiskasvatuksen yksikköä omilla toimenpidesitoumuksillaan”, Marjo Pakkanen kertoo.

Toimenpidesitoumukset – Konkreettinen keino edistää kestävää kehitystä
Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot sekä erilaiset järjestöt ja yhteisöt voivat antaa konkreettisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Sitoumuksilla viedään eteenpäin yhteiskuntasitoumuksen ja Agenda 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteita. Toimenpidesitoumuksilla toimijat sitoutuvat omalta osaltaan edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista.

Toimenpidesitoumukset tähtäävät konkreettisiin toimenpiteisiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita. Sitoumuksen laatija asettaa sitoumukselleen tavoitteet, mittarit sekä aikataulun. Sitoumuksen on luotava uutta, sen on oltava mitattava sekä noudatettava kestävän kehityksen periaatteita.

Lisätietoa Kouvolan varhaiskasvatuksen kattositoumuksesta Sitoumus2050-verkkosivulla.

Parhaimmat kestävän kehityksen sitoumukset palkittiin (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja:

Marjo Pakkanen, ympäristökasvatuksen asiantuntija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7056, marjo.pakkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun