Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukselle kunniamaininta Kymenlaakson liitolta

Kymenlaakson liitto palkitsi perjantaina 15.1. vuoden 2020 parhaita ympäristötekoja. Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen pitkäjänteinen ympäristökasvatustyö sai kunniamaininnan.

Kymenlaakson vuoden 2020 parhaita ympäristötekoja palkittiin 15.1.2021 klo 12-13 järjestetyssä virtuaalisessa tilaisuudessa. Parhaaksi ympäristöteoksi valittiin Kymenlaakson junapilotti. Aiemminkin palkintoja ja tunnustusta saanut Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyö sai kunniamaininnan. Kunniamaininta myönnettiin pitkäjänteiselle, kattavalle sekä lapsia ja nuoria osallistavalle ympäristökasvatustyölle.

Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan perusteluja valinnalle:

-”Kotkan ja Kouvolan pitkäjänteinen, kattava sekä lapsia osallistava ympäristökasvatustyö on ansiokasta ja esimerkillistä työtä, joka luo pohjaa hyvälle luonto- ja ympäristösuhteelle jo pienestä pitäen. Ympäristökasvatus auttaa asenteen lisäksi omaksumaan myös ympäristöystävällisiä toimintatapoja, jotka seuraavat aikuisuuteen asti. Monesti lapset ja nuoret opettavat aikuisiakin toimimaan oikein.”

Nimettömänä annetuissa palkitsemisehdotuksissa asiaa perusteltiin näin:

-”Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen työtä on tehty suunnitelmallisesti ja ennakkoluulottomasti usean vuoden ajan, yhtenä painotusalueena on luontoa lähestyvä. Kaikissa yksiköissä on ympäristökasvatussuunnitelmat ja ekotuki/ymp.kasvatusvastaavat. Vihreä lippu-sertifikaatin päiväkoteja on jo 6, metsäeskariryhmiä 6. Ympäristön hyväksi tehtävä työ ei kohdistu pelkästään lapsiin, vaan myös henkilöstöön, perheisiin, kuntalaisiin mm. tapahtumien kautta. Ympäristökasvatuksen edistämisen ja kehittämisen tukena on ympäristökasvattaja.

-Varhaiskasvatus on tehnyt oman kansallisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Ympäristötyö on herättänyt kiinnostusta ja tuonut myös valtakunnallista tunnustusta. Mukana kehittämässä alueellista ympäristökasvatusta Kymenlaakson ympäristökasvatusverkostossa sen perustamisesta lähtien. Sanat ovat muuttuneet kestäviksi arjen ympäristöteoiksi hallinnon tahtotilan, resursoinnin ja varhaiskasvatuksen kentän eri toimijoiden yhteistyön ja toiminnan kautta”.

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus vie lapset metsään kehittämään luontosuhdettaan. Kuvassa päiväkotilapsia istumassa jonossa puunrungolla. Heppaleikki on meneillään.

Palkitsemistilaisuudessa oli paikalla mm. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tunnustukset jakoi maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Kymenlaakson vuoden 2020 paras ympäristöteko -tunnustustilaisuus 15.1.2021 pidettiin verkossa. Tunnustukset jakoi kuvassa vasemmalla oleva maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Palkitsemistilaisuudessa oli paikalla myös mm. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ehdotuksia maakunnan parhaista ympäristöteoista saatiin huikeat 20 kappaletta kaikkien kuntien alueelta. Ehdotukset liittyivät kiertotalouteen, kierrätykseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, uusiutuvaan energiaan, luontomatkailuun ja virkistykseen, ympäristökasvatukseen, luonnon monimuotoisuuteen, liikenteeseen ja Itämereen.

Kymenlaakson paras ympäristöteko -tunnustuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi maakunnassa tehtävää, monipuolista ympäristötyötä. Tunnustukset myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja voittaja valitaan jatkossa vuosittain.

Voittajan ja kunniamaininnat valitsi Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, jossa on kuntien, alueellisten ja valtion viranomaisten, järjestöjen, kehittämisyhtiöiden ja maakuntahallituksen edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Anna Kiiski.

Lisätietoja:

  • Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, p. 020 615 7224
  • Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta: neuvottelukunnan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anna Kiiski, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus, p. 040 752 4392

Lue Kymenlaakson liiton tiedote aiheesta ja tutustu kaikkiin ympäristötekoehdotuksiin.

Aiempia tiedotteita liittyen palkittuun Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen ympäristökasvatukseen:

#Sitoumus2050 #ympäristökasvatus #Agenda2030

Sivun alkuun