+
-+ Tulosta

Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 4

Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 4:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa potilaille laadukkaita perusterveydenhuollon kuntouttavan jatkohoidon palveluja. Osastolla on 22 potilaspaikkaa.

Potilaat

Osasto on ympärivuorokautista kuntouttavaa perusterveydenhoitoa antava lyhytaikaishoidon osasto. Osastolle 4 on keskitetty neurologista ja ortopedistä jatkohoitoa tarvitsevat potilaat. Suurimpina potilasryhminä ovat sairaalahoitoa vaativat lonkkamurtuma- ja -protetisoidut potilaat, polviprotetisoidut potilaat, aivotapahtuma- sekä traumapotilaat.

Henkilökunta

Osastolla työskentelee moniammatillinen hoitotiimi, jonka vahvuutena on vankka osaaminen ja yhteistyö eri ammattiryhmien, omaisten ja muiden hoitotahojen kanssa. Hyvin organisoitu työ luo henkistä hyvinvointia ja lisää työntekijöiden voimavaroja. Tätä kautta on saatu hyviä tuloksia, lyhyitä hoitojaksoja ja kuntouttavaan jatkohoitoon tyytyväisiä potilaita.

Hoitokäytäntö

Kotiutus suunnitellaan yhdessä potilaan ja mahdollisesta jatkohoidosta vastaavan tahon kanssa (kotihoito tai muu hoitopaikka). Tarvittaessa tehdään kotikäynti yhdessä potilaan, omaisen, omahoitajan ja fysioterapeutin/kuntohoitajan kanssa. Tarpeen mukaan kotikäyntiin osallistuu myös hoitaja kotihoidosta.

Tavoitteena on hyvin suunniteltu ja turvattu kotiutuminen. Hoitohenkilökunta ohjaa ja opastaa kotiutuvaa potilasta lääkehoidon ja mahdollisten jatkokontrolliaikojen suhteen. Fysioterapeutti ja/tai kuntohoitaja varaa kotiutuvalle potilaalle tarvittavat apuvälineet.

Osastolla on käytössä omahoitajajärjestelmä. Kuntouttavana hoitotyön keinoina käytetään potilaan kannustamista, omatoimisuuden tukemista, motivointia, avustamista sekä ohjaamista.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme