Vaikuttavat työllisyyspolut on Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovation Oy Kinnon ja Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukon yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on rakentaa työllisyyden edistämistä tukeva ekosysteemi osana TE2024-uudistusta Kouvolassa. Hanke on EU:n osarahoittama.

Julkiset työllisyys- ja yrityspalvelut eli TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Tämän TE-uudistuksen edellyttämiä toimintamalleja rakennetaan Kouvolassa Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeen avulla 1.4.2023 – 30.9.2025. Hankkeen päätoteuttajana on Kouvolan kaupunki ja osatoteuttajina elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy (Kinno) sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy (Eduko). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 811 202 €, josta ESR+-sosiaalirahaston osarahoitus on 75 %.

Hankkeen päätavoitteena on luoda työllisyyden palveluekosysteemi työllisyyden parantamiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi. Ekosysteemin avulla pyritään luomaan joustavat työ- ja elinkeinopalvelut niin, että työllistymisen ja työntekijöiden löytyminen tulisi olemaan Kouvolassa mahdollisimman nopeaa ja helppoa.

Hanke koostuu viidestä eri työpaketista. Kouvolan kaupunki vastaa työpaketeista 1) Hankehallinnointi, verkostoituminen ja -viestintä; 4) Pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisy ja hoito; sekä 5) Työllisyyden palveluekosysteemin rakentaminen; Eduko vastaa työpaketista 2) Osaamisesta työllistymään ja uudentamaan urapolkua ja Kinno työpaketista 3) Elinvoiman ja työn tarjonnan kasvu.

Lue lisää Vaikuttavat työllisyyspolut hanke käynnistyy huhtikuussa -tiedotteesta (3.4.2023)

Euroopan unionin osarahoittama. 
Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovationin, Kouvolan Ammattiopiston logot sekö Unionin lippu ja tarkentava selite.

Päivitetty 19.3.2024

Sivun alkuun