Jos sinulla on koronan oireita, tee ensin koronavirustaudin oirekysely Koronabotti-palvelussa. Se ohjaa tarvittaessa varaamaan ajan koronatestiin. Testiajanvaraus vaatii vahvan tunnistautumisen.

Mikäli vointisi on heikko ja oireita paljon, tee oirearvio Omaolo-palvelussa.

Jos et voi käyttää sähköisiä palveluita tai tarvitset kiireellistä apua, soita Kymsoten Päivystysavun koronalinjaan numeroon 116 117. Hätätilanteessa soita 112.

Kymsoten koronainfo-sivustolta löydät mm. seuraavaa:

 • ohjeet koronatestiin hakeutumisesta
 • ajanvaraus koronarokotukseen ja tietoa rokotusten järjestämisestä
 • ohjeita ulkomaille matkustajille sekä
 • toimintaohjeita Kymsoten toimipisteissä asioiville ja vieraileville.

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia

Vahva maskisuositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia.

Maskin käyttöä suositellaan vahvasti erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä ruuhkaisissa ulkotiloissa.
 • Joukkoliikenteessä.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa.
 • Maskin käyttö on edelleen voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä asiakkaille sairaaloissa, laitoksissa ja asumisyksiköissä asioidessa tai vieraillessa.

Julkiset palvelut

Julkiset palvelut ovat avoinna normaalisti.

Yleisötilaisuudet ja tapahtumat

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä rajoitetaan 3.12.2021–2.1.2022 sisätiloissa ns. korkeariskisiä yleisötilaisuuksia: yhteislaulutilaisuuksia ja sellaisia tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa. Päätös koskee koko Kymenlaakson aluetta. Rajoituksia ei tarvitse noudattaa, jos tilaisuuden järjestäjä ottaa käyttöön koronapassin.

Lisätietoa päätöksestä löytyy Aluehallintoviraston verkkosivuilta

Aluehallintoviraston koronavirussivusto kokoaa useimmin kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta.

Tapahtumien järjestäjien kannattaa tutustua Kymsoten ohjeisiin.

Yksityis– ja perhetilaisuudet

 • Suositellaan, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia ei järjestetä eikä näihin osallistuta.
 • Yksityistilaisuuksissa on vahva suositus käyttää maskia.

Etätyösuositus

 • Työnantajia suositellaan edelleen järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etämahdollisuutta suositellaan myös kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista. Tämä koskee niin työpaikkojen kuin yhdistystenkin kokouskäytäntöjä.

Ravintolat

Ravintolatoimintaan kohdistuu rajoituksia. Lisätietoa rajoituksista löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta .

Koronapassi

Rajoitusten vaihtoehtona toiminnanharjoittaja voi edellyttää asiakkailtaan koronapassia. Koronapassina toimii EU:n koronatodistus.

Koronatiedotteet

Kouvolan kaupungin koronavirustiedotteet kootusti kaupungin verkkosivuilla.

Päivitetty 1.12.2021