Yleiselle uimarannalle on tiettyjä vaatimuksia. Yleisellä uimarannalla on aina ylläpitäjä, joka on vastuussa rannan käytöstä. Niin rannan kuin sen yhteydessä olevan uimaveden pitää olla turvallisia käyttää. Terveydensuojeluviranomainen ryhtyy toimenpiteisiin, jos veden laatu ei ole säädösten mukaista.

Terveysvalvonta tarkkailee yleisten uimarantojen vedenlaatua. Tällä sivulla on mahdolliset käyttörajoitukset ja -kiellot koskien Kouvolan ja Iitin alueen uimarantoja.

 • Sihvakan uimaranta, Anjala 13.6.2019 klo 13.15 – Uimavesi täyttää mikrobiologiset laatuvaatimukset, eikä Norovirustakaan todettu.
  • 10.6.2019 – Terveysvalvontaan aamulla tieto, että Sihvakan vedessä saattaisi olla laatupoikkeama.
  • 10.6.2019 – Rannalla tehdyn tarkastuksen yhteydessä ei ollut mitään näkyvää syytä asialle. Uimavedestä (lämpötila 22,1 C) otettiin uimavesinäytteet.
  • 11.6.2019 – Näytteistä saatujen tulosten mukaan Sihvakan vesi täytti mikrobiologisen laadun mukaisesti hyvän uimaveden arvot.
  • 13.6.2019 – Thl ilmoitti, että näyte ei sisältänyt Noro-virusta.

Uimaveden tutkimustulokset ovat uimarantojen ilmoitustauluilla sekä rannan ylläpitäjän internetsivuilla.

Sinilevä eli syanobakteeri

Sinilevien eli syanobakteerien esiintymisen runsauden arviointi perustuu aistinvaraiseen arviointiin.

Arvioinnissa käytetään ympäristöhallinnossa kehitettyä neliportaista asteikkoa.

Terveysvalvonta vie uimarannan ilmoitustaululle havainnosta kertovan tiedotteen. Sinilevästä voidaan ottaa myös näyte lajitunnistusta varten.

Sinilevähavainnot

Tästä näet ajankohtaiset sinilevähavainnot:

 • Lappalanjärvellä Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannalla havaittu vähän sinilevää, 17.6.2019.
 • Iitin Levijärvellä ja Huutotöyryn uimapaikoilla vähän sinilevää, 18.6.2019.
 • Iitin Urajärvellä vähän sinilevää, 18.6.2019.
 • Sompasella vähän sinilevää, 18.6.2019.
 • Kaikki Suomen havainnot Suomen ympäristökeskuksen Järviwiki -palvelusta.

Voit ilmoittaa Kouvolan ja Iitin levähavainnosta

Päivitetty 19.6.2019