Mielen hyvinvointi on tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. On tärkeää tietää, mitkä asiat saavat kenetkin voimaan hyvin ja kuinka selvitä elämän haasteista.

Ikäihmisten mielen hyvinvointi koostuu useasta asiasta, jotka usein vahvistuvat iän myötä, kuten kokemuksen tuoma osaaminen, taidot ja voimavarat. Mielen hyvinvointia edistävät mm. kokemus elämän arvostamisesta ja sen merkityksellisyydestä sekä positiivinen suhtautuminen erilaisiin iän tuomiin muutoksiin.

Vanhemmalla iällä sosiaaliset suhteet ja mielekäs tekeminen, kuten erilaisten yhteisöjen toimintaan osallistuminen, ovat hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Yhteisö voi tarkoittaa esimerkiksi kerhoa, kurssia, vertaistukiryhmää, yhteisötilaa tai hengellistä yhteisöä.

Mikäli mielenterveyteen liittyy ongelmia, on tärkeää havaita haasteet mahdollisimman varhain ja saada niihin apua ja tukea.

Lue lisää mielen hyvinvoinnista ja katso Kymenlaakson hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalvelujen neuvonnan yhteystiedot tästä linkistä.

Päivitetty 12.10.2023

Sivun alkuun