Palvelujen suunnittelun perustana on viisi perhekeskusaluetta: keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen.
Suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin.

Päiväkotien sijoittumisessa ja perhepäivähoitajien rekrytoinnissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien asiointisuunnat. Suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi päiväkotirakennusten kunto, edellytykset joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämiseen sekä varaudutaan hallitusohjelmasta aiheutuviin lisätarpeisiin.

Jokaiselle alueelle eri palveluvaihtoehtoja

Eri perhekeskusalueilla tulee olla tarjolla monipuolisesti eri palveluvaihtoehtoja: kaupungin omia päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja yksityistä päiväkotitoimintaa. Avointa varhaiskasvatusta kehitetään edelleen eri alueita palvelevaksi. Pienten päiväkotien toiminnan jatkaminen tulee harkittavaksi, kun lasten määrä jää vähäiseksi. Koulujen tilojen tulee hyödyntää esiopetusryhmille silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Päiväkotibussi mahdollistaa palvelujen joustavan järjestelyn tilapäisessä tarpeessa.

Vuorohoito

Vuorohoidon järjestämisessä pyritään hoitopaikan pysyvyyteen ja otetaan huomioon huoltajien työssäkäyntisuunnat, ettei päiväkotimatka kohtuuttomasti pidennä lapsen hoitopäivää. Vuoropäivähoidon tarve on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tavoitteena on, että vuorohoitoa keskitetään, mutta jokaisella perhekeskusalueella on vuoropäivähoitoa tarjoavia päiväkoteja.

Palveluverkkoa tiivistetään

Palveluverkkoratkaisulla haetaan myös säästöjä. Palveluverkkoa tiivistetään pitkällä aikajänteellä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymään päätösehdotukseen sisältyy seuraavia muutoksia:

  • Selänpään Muumilaakson päiväkodin toimintaa esitetään lakkautettavaksi 1.8.2020, koska päiväkodissa olisi tällöin hoidon tarve tämän hetkisen tiedon mukaan vain 4 lapselle syksyllä 2020.
  • Peippolan päiväkodin esiopetuksen siirtyminen Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin Elimäen kunnanviraston rakennuksesta 1.8.2020
  • Vuokkolan päiväkodin esiopetus siirtyy Jaalan koulun tiloihin elokuusta 2020 alkaen ja Peukaloisen tilasta luovutaan.
  • Pilkanmaan koulu on suunniteltu lakkautettavaksi 2020, jolloin päiväkodin sijainti ei ole enää tarkoituksenmukainen nykyisessä paikassa. Ehdotuksena on yhdistää Pilkanmaan päiväkoti ja Maunukselan päiväkodit, jolloin myös palvellaan paremmin koko Markankylän tarpeita. Uusi päiväkotirakennus sijoittuisi lähelle tulevaa Kuusankosken tulevaa yhtenäiskoulua.
  • Valkealan päiväkotitoiminnan järjestelyt uuden päiväkodin valmistuttua monipalvelukeskukseen.
  • Väliaikaiseksi tarkoitetun Puutarhurinkadun perhepuiston tiloista luopuminen Kuovin perhepuiston remontin valmistuttua
  • Ummeljoen päiväkodin lakkauttaminen otetaan tarkasteluun, jos alueen lapsimäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia
  • Anjalan päivähoidon järjestelyt uuden koulun valmistuttua
  • Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 4.10.2019