Esiopetus on kuusivuotiaille suunnattua opetusta, joka kestää yhden lukuvuoden ja on maksutonta. Lapsi osallistuu esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkua.

Kuluvan toimintakauden esiopetuksen lukuvuosi alkoi tiistaina 9.8.2022 ja päättyy päiväkotien esiopetuksessa 2.6.2023 ja koulujen esiopetuksessa 3.6.2023. Varhaiskasvatuksen esiopetukseen eivät sisälly lauantain koulupäivät.

Tulevan toimintakauden esiopetuksen lukuvuosi alkaa keskiviikkona 9.8.2023 ja päättyy päiväkotien esiopetuksessa 31.5.2024 ja koulujen esiopetuksessa 1.6.2024.

Joustava esi- ja alkuopetus

Joustava esi- ja alkuopetus eli JEA on vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jossa esiopetuksessa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla asetetut tavoitteet ja sisällöt voi saavuttaa joustavasti 2–4 lukuvuoden aikana. Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa edetään omaan, henkilökohtaiseen tahtiin vuosiluokkiin sidotun opinto-ohjelman sijaan. Lue lisää joustavasta esi- ja alkuopetuksesta.

  • Esiopetuspaikkoina toimivat sekä koulut että päiväkodit.
  • Kouvolassa esiopetusta annetaan Eskolanmäen, Kääpälän, Utin ja Viialan koulussa sekä lukuisissa päiväkodeissa.
  • Esiopetus järjestetään koulupäivinä. 
  • Opetusta on 4 tuntia päivässä. 

Muistathan, että on vanhemman vastuulla ilmoittaa lapsi esiopetukseen. 


Erityistapauksissa:

  • Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, esiopetus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.
  • Jos lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta normaalia myöhemmin, hän saa esiopetusta oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Hyytiä Satu

Asiakasvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206155985
0404832985
Kasvatus ja opetus
Kaupungintalo

Keskinen Sari

Asiakasvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0404899340
Kasvatus ja opetus
Kouvolan kaupunki

Nikander Asta

Kehittämisvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157612
0408667474
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Saksa Maija

Kehittämisvastaava
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158429
0405562432
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Päivitetty 17.1.2023

Sivun alkuun