Esiopetus on kuusivuotiaille suunnattua opetusta, joka kestää yhden lukuvuoden ja on maksutonta. Lapsi osallistuu esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkua.

  • Esiopetuspaikkoina toimivat sekä koulut että päiväkodit.
  • Kouvolassa esiopetusta annetaan Eskolanmäen, Kääpälän, Utin ja Viialan koulussa sekä lukuisissa päiväkodeissa.
  • Esiopetus järjestetään koulupäivinä. 
  • Opetusta on 4 tuntia päivässä. 

Tänä vuonna esiopetuksen lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019 ja päättyy koulujen esiopetuksessa 30.5.2020 ja päiväkotien esiopetuksessa 29.5.2020.

Lapselle voi hakea kuljetusetua esiopetukseen, jos matka lähimpään esiopetuspaikkaan on yli viisi kilometriä. Kuljetusetu ei koske päivähoitokuljetuksia.

Muistathan, että on vanhemman vastuulla ilmoittaa lapsi esiopetukseen. 

Erityistapauksissa:

  • Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, esiopetus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.
  • Jos lapsi aloittaa perusopetuksen vuotta normaalia myöhemmin, hän saa esiopetusta oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Hyytiä Satu

Palvelualueen esimies
0206155985
0404832985
Varhaiskasvatus

Kettunen Anja

Palvelualueen esimies
0206157822
0400825344
Varhaiskasvatus

Nikander Asta

Palvelualueen esimies
0206157612
0408667474
Varhaiskasvatus
Kaupungintalo

Saksa Maija

Palvelualueen esimies
0206158429
0405562432
Perusopetus
Kaupungintalo

Päivitetty 19.8.2019