Alakoululaisille järjestetään kesäkerhotoimintaa (nuorisopalvelut) kouluilla kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla.

Kesäkerho on tarkoitettu Kouvolan kaupungin perusopetuksen alakoulun oppilaille. Mikäli kerhon osallistujamäärää joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat 1. ja 2. -luokkalaiset sekä tuen tarpeessa olevat oppilaat.

Hakeminen

Kesäkerhoon haetaan ensisijaisesti Wilman kautta.

Hakemuksen löydät Wilman selainversiosta, hakemukset ja päätökset -osiosta 18.2.-15.3.2020. Huoltajille lähetetään Wilma-tiedote hakuajan käynnistyttyä. Hakea voit myös paperisella lomakkeella, joka tulee palauttaa Kasvun tuen hallintoon hakuajan päättymiseen mennessä.

Kerhon ajankohta sekä suunnitellut toimintapaikat päätetään vuosittain ja niistä ilmoitetaan huoltajille hakemisen yhteydessä. Toteutuneet kerhot ilmoitetaan huoltajille toukokuun aikana.

Kesäkerhoon ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kesäkerho ei toteudu ilmoitetulla koululla, hakemus raukeaa, ellei toissijaisesta järjestämispaikasta sovita erikseen.

Kerhomaksut

Kesäkerhon hinta 60 € ja se laskutetaan kokonaisuudessaan läsnäolopäivistä riippumatta.

Maksu voidaan jättää perimättä, jos perhe on toimeentulotuen asiakas. Maksua voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökulmat huomioon ottaen siihen on syytä. Vapaamuotoinen, kirjallinen anomus maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä liitteineen (tulotiedot, toimeentulotukipäätös) toimitetaan Kasvun tuen hallintoon.

Kesäkerhojen toimipaikat kesällä 2020:

  • Eskolanmäen koulu
  • Korian koulu
  • Niinistön koulu

Kerhossa ei tarjota ruokaa, vaan kerho toimii eväsperiaatteella. Kerhopaikoissa on käytössä jääkaappi sekä mikroaaltouuni.

Ohjaajina kerhoissa toimivat koulunkäynninohjaajat. Tarkempaa tietoa kerhon toiminnasta ja sisällöstä annetaan toukokuun loppuun mennessä, ennen kerhon aloittamista.


Päivitetty 10.12.2020