Työllistämisen Kouvola-lisä vahvistaa yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden roolia kaupungin työllisyyden edistämisessä ja tukee pitkään työttömänä olleiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Kouvolan kaupunki tukee vuonna 2024 työnantajia 350 euron kuukausittaisella harkinnanvaraisella työllistämisen Kouvola-lisällä. Tukea on mahdollisuus hakea enintään kuudelle (6) työsuhteen ensimmäiselle kuukaudelle, kun työsuhde kestää vähintään puoli vuotta.

Työllistämisen Kouvola-lisää voi hakea:

  • yritys
  • järjestö
  • yhdistys
  • säätiö

Työllistämisen Kouvola-lisää voidaan myöntää:

  • pitkäaikaistyöttömän TAI
  • nuorisotakuun piiriin kuuluvan TAI
  • osatyökykyisen TAI
  • edelleen sijoitetun henkilön palkkaamiseen.

Hae: täytä työllistämisen Kouvola-lisähakemus (pdf, 60 kt) ja toimita se tarvittavien liitteiden kanssa työllisyyskoordinaattorille.

Oppisopimustyöllistäminen

Työllistämisen Kouvola-lisää voidaan myöntää myös oppisopimustyöllistämiseen enintään kolmeksi vuodeksi työllisyyden hoitoon varattujen määrärahojen puitteissa.


Elinkeinotoimintaan myönnettyjen julkisten tukien (valtion palkkatuki ja työllistämisen Kouvola-lisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista ja kuntalisän osuus euromääräisesti enintään 350 euroa/kk. Palkkauskustannuksia ovat työllistetylle maksettava palkka, työntekijän vakuutusmaksut, palkasta pidätettävä ennakonpidätys sekä työnantajan lakisääteinen sosiaaliturva-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu (bruttopalkka ja sivukulut).

Päivitetty 23.1.2024

Sivun alkuun