Euroopan liikenteen ydinverkon eli TEN-T verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. Kouvola RRT on osa ydinverkkoa ja verkon ainoa rautatie- ja maantieterminaali Suomessa.

TEN-T ydinverkko keskittyy tärkeimpiin yhteyksiin ja solmukohtiin. Se kattaa kaikki liikennemuodot: maantie-, ilma-, sisävesi-, meri- sekä liikennemuotojen yhdistelyn mahdollistavat alustat.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 2013 asetuksen unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös tarvittavan infrastruktuurin kehittämistä vuoden 2030 loppuun mennessä. Kouvola RRT on määritelty asetuksessa Suomen ainoaksi ydinverkon RR-terminaaliksi.

EU:n liikenteen ydinverkko Suomessa.
EU:n liikenteen ydinverkko Suomessa. Suomen kautta kulkee kaksi ydinverkkokäytävää eli Pohjanmeren-Itämeren ja Skandinavian-Välimeren ydinverkkokäytävät. Käytäviin kuuluvat myös Turun ja Helsinki-Vantaan lentoasemat, Turun, Naantalin, Helsingin ja HaminaKotkan satamat sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali.

TEN-T-liikenneverkko (Trans European Network) yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet Euroopan laajuiseksi liikenneverkoksi. Suomessa TEN-T-liikenneverkon tie- ja rataverkon pituus on noin 8 800 kilometriä, josta noin 2 460 kilometriä kuuluu ydinverkkokäytäviin.

Ydinverkkoon kuuluu yhdeksän ydinverkkokäytävää. Skandinavia-Välimeri ja Pohjanmeri-Itämeri -käytävät ulottuvat aivan eteläisimpään Suomeen. Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta.

Konttiliikenne kasvaa

EU:n yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30% siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50% siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne tulee lisääntymään.

Kouvola RRT vastaa ilmastotavoitteisiin. Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa. Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

TEN-T -status tuo hyötyä

Euroopan komission määrittelemä TEN-T liikenneverkko yhdistää EU:n jäsenmaat. Ydinverkko (core network) kattaa tärkeimmät yhteydet ja solmukohdat ja se rakennetaan v. 2030 mennessä. Kattava verkko (comprehensive network) rakennetaan v. 2050 mennessä. EU:n Komissio rahoittaa TEN-T verkon kehittämistä. Rahoitus on painottunut hyvin voimakkaasti yhdeksän ydinverkkokäytävän kehittämiseen.

Kouvolan kaupungin, Kinnon ja EU:n logot.

Päivitetty 28.2.2024

Sivun alkuun