TEN-T verkon tavoitteena turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista.

TEN-T ydinverkko keskittyy tärkeimpiin yhteyksiin ja solmukohtiin. TEN-T-verkko kattaa kaikki liikennemuodot: maantie-, ilma-, sisävesi-, meri- sekä liikennemuotojen yhdistelyn mahdollistavat alustat.

EUn liikenteen ydinverkko Suomessa.

Ydinverkkoon kuuluu yhdeksän ydinverkkokäytävää. Skandinavia-Välimeri ja Pohjanmeri-Itämeri -käytävät ulottuvat aivan eteläisimpään Suomeen. Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta.

TEN-T -status tuo hyötyä

Euroopan komission määrittelemä TEN-T liikenneverkko yhdistää EU:n jäsenmaatKattaa kaikki liikennemuodotPalvelutaso liikenneverkolle Ydinverkko (core network)- tärkeimmät yhteydet ja solmukohdat- rakennetaan v. 2030 mennessäKattava verkko (comprehensive network) – rakennetaan v. 2050 mennessäEU Komissio rahoittaa TEN-T verkon kehittämistäRahoitus painottunut hyvin voimakkaasti yhdeksän ydinverkkokäytävän kehittämiseen.

Päivitetty 27.9.2019