Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n erikoisuutena on kilometrin pituiset lastausraiteet, jotka tuovat tehokkuutta tavarajunien käsittelyyn. Hanke toteutui lähes kuusi miljoonaa euroa alkuperäistä kustannusarviota edullisemmin.

Terminaali sijaitsee Kouvolan Teholan logistiikka-alueella päätieverkon ja rautatien solmukohdassa. Sen on rakennuttanut Kouvolan kaupunki ja sen hallinnoinnista ja toiminnan kehittämisestä vastaa Kouvola RRT Oy.

Kouvolan RR-terminaaliin tulevat alueet kuten portin ja pääreitit sekä lastausalueen vyöhykkeet.
Kouvolan RR-terminaaliin tulevat alueet kuten portit ja pääajoväylät sekä lastausalueen vyöhykkeet.

Tehokkuutta saadaan sekä kuljetusvolyymeista että käsittelyn tehostumisesta. Yhdistelmäkuljetukset mahdollistavan RRT-alueen myötä Kouvolasta tulee Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka.

Kouvolan RR-terminaalin lastausraiteet ovat valmiit. Kuvassa henkilöjuna ohittaa terminaalin.

Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Radan viereen rakennettiin edistyksellinen intermodaalialue ja 1100 metriä pitkät kuormausraiteet.

Katso videolta kuinka terminaali rakennettiin.

Osa EU:n liikenteen ydinverkkoa

Kouvola on ainoa liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network – Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT on rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.

Uutta kilpailukykyä kansainväliseen logistiikkaan

Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan open access -periaatteella kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua. Terminaali mahdollistaa uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Asfaltoitu rahtiterminaali ilmasta katsottuna, etualalla lastausraiteet.
RR-terminaali on valmis.

Kouvola RRT -hanke vietiin läpi hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hyvä suunnittelu ja varautuminen kuitenkin mahdollistivat hankkeen toteutuksen alkuperäisessä aikataulussa. Hanke toteutui selvästi alle alkuperäisen budjetin (alkuperäinen kokonaisarvio 40 M€). Toteutuma oli n. 34 miljoonaa euroa, josta Kouvolan kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen osuus n. 6,8 miljoonaa euroa ja Valtion osuus noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kouvola RRT vastaa liikenne- ja ilmastotavoitteisiin

Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. TEN-T-ydinverkko tulee toteuttaa EU-tasolla määritettyyn palvelutasoon vuoteen 2030 mennessä.

RRT vastaa myös ilmastotavoitteisiin. EU:n yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne tulee lisääntymään.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa. Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

Terminaali rakennettiin kestävästi

Kouvola RRT on toteutettu kestävän infrarakentamisen periaatteita noudattaen- Ekologinen kestävyys huomioitiin niin materiaalivalinnoissa, rakentamisen aikaisessa logistiikassa kuin alueen luontoympäristön suojelemisessa.

Alueella sijainneesta kalliomäestä louhittua mursketta ja ylijäämämassoja hyödynnettiin paikan päällä, mikä vähensi maamassojen kuljetustarvetta pitkälle paikasta toiseen. Kierrätysasfaltti, jota saatiin lähiseudun maanteiltä toi merkittäviä säästöjä laajan terminaalikentän kustannuksiin.

Lue lisää RRT:n kestävän rakentamisen uutiskirjeestä

Päivitetty 3.5.2024

Sivun alkuun