Kouvolan kaupungin, Kouvola Innovation Kinnon ja Kouvolan Ammattiopisto Edukon yhteishanke Vaikuttavat työllisyyspolut tähtää työllisyyden palveluekosysteemin rakentamiseen Kouvolassa. Hanke on EU:n osarahoittama, ja se tukee TE2024-uudistuksen valmistelua ajalla 1.4.2023–30.9.2025. Kouvolan kaupunki koordinoi hanketta.

Kouvolan kaupungin osahanke

Kouvolan kaupunki toimii Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa vastuullisena päätoteuttajana ja kaupungin vastuulla olevat työpaketit ovat:

Hallinto, verkostoituminen ja viestintä (TP1)
Pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisy ja hoito (TP4)
Työllisyyden palveluekosysteemin rakentaminen (TP5)

Projektipäällikkö Jaana Lauhkonen, jaana.lauhkonen(at)kouvola.fi, puh. 020 615 9496
Projektiasiantuntijana Merja Monto (TP4), merja.monto(at)kouvola.fi, puh. 020 615 9493

Kouvolan Ammattiopisto Oy Edukon osahanke Osaamisesta työllistymiseen ja uudentamaan urapolkua (TP2)

Hankevastaava Päivi Hietaharju, paivi.hietaharju(at)eduko.fi, puh 040 740 7629
Asiantuntija ohjaaja Erja Mölsä, erja.molsa(at)eduko.fi, puh. 040 1416 386 
Asiantuntija ohjaaja Tommi Neuvonen, tommi.neuvonen(at)eduko.fi; puh. 040 583 7183

Lue lisää Edukon osuudesta heidän verkkosivuiltaan.

Kouvola Innovation Oy Kinnon osahanke – Elinvoiman ja työn tarjonnan kasvu (TP3)
Projektipäällikkö Netta Selin, netta.selin(at)kinno.fi, puh. 020 615 8899
Projektiassistentti Oskar Wilenius, oskar.wilenius(at)kinno.fi, puh. 020 615 1065

Lue lisää Kinnon osuudesta heidän verkkosivuiltaan.

Tutustu hankkeen henkilöstöön

Projektipäällikkö Jaana Lauhkonen, Kouvolan kaupunki

Olen aloittanut Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeen projektipäällikkönä 1.4.2023. Sitä ennen toimin Etelä-Karjala koulutuskuntayhtymässä projektipäällikkönä ammatillisen koulutuksen tietojohtamiseen ja digitalisaation liittyvissä kansallisissa verkostohankkeissa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri.

Olen työskennellyt Kouvolan kaupungilla myös aiemmin, kun vedin osaajien houkuttelua sekä vetovoimaisuutta edistänyttä Talenttimagneetti-hanketta pari vuotta sitten. Minulla on pitkä kokemus erilaisten Kouvolan seutuun, Kymenlaaksoon ja Kaakonkulmaan kohdistuvien kehittämishankkeiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista mm. välityömarkkinoihin ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Toimintakenttä ja verkostot ovat hyvin tuttuja.

Tässä työssä aiempaa kokemusta ja osaamista on mahdollisuus hyödyntää vaikuttavalla tavalla. Haluan painottaa verkoston asiantuntijoiden tiedon sekä yhteisen ymmärryksen muodostamisen merkitystä kehittämisessä ja muutoksen edistämisessä.

Tavoitat minut sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi ja numerosta 020 615 9496.

Projektiasiantuntija Merja Monto, Kouvolan kaupunki

Olen Merja Monto ja aloitin 1.9.2023 projektiasiantuntijana Vaikuttavat työllisyyspolut- hankkeessa. Tehtäväni painottuu pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.  Aiemmin tänä vuonna toimin Kouvolan kaupungilla palkkatuettujen henkilöiden omavalmentajana.

Olen toiminut yli 20 vuotta Manna ry:llä erilaisissa kehittämis-, hanke-, koulutus-, ja työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä.

Työllistymiseen liittyvät toimet tulivat tutuiksi Työtä tukipalveluista- hankkeen vetäjänä. Hankkeessa etsittiin yksilöllisiä työllistymis- ja koulutuspolkuja mm. kotityöpalvelualalle. Polut, portaat, pitkospuut työelämään ESR- hankkeessa toimin projektipäällikkönä. Hankkeessa kehitettiin ja testattiin työllistymisen mallia aidossa oppimis- ja työympäristössä.  Molemmissa hankkeissa tein yhteistyötä oppilaitosten, te-palvelujen, sosiaalitoimen ja alueen eri toimijoiden kanssa.

Työni ohessa olen vahvistanut osaamistani suorittamalla työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon sekä muita koulutuksia liittyen mm. aiemmin opitun tunnistamiseen, työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ja näyttötutkintoihin.

Tavoitat minut sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi ja numerosta 020 615 9493.

Projektipäällikkö Päivi Hietaharju, Eduko

Esittely tulossa pian.

Tavoitat minut sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi(at)eduko.fi ja numerosta 040 740 7629.

Projektipäällikkö Netta Selin, Kinno

Esittely tulossa pian.

Tavoitat minut sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi(at)kinno.fi ja numerosta 020 615 8899.

Assistentti Oskar Wilenius, Kinno

Esittely tulossa pian.

Tavoitat minut sähköpostiosoitteesta etunimi.sukunimi(at)kinno.fi ja numerosta 020 615 1065.

Sidosryhmät

Työllisyyden edistämistä tehdään alueen toimijoiden yhteistyöllä ja Vaikuttavat työllisyyspolut tähtää yhteistyön tiivistämiseen ja mallintamiseen luomalla työllisyyden palveluekosysteemiä.

Palveluekosysteemin luomisessa tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat alueelliset TE-palvelut, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson hyvinvointialue. Lue alempaa henkilöesittelyt kunkin organisaation pääyhteyshenkilöistä.

Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeen toteuttajien logot sekä tunniste EU:n osarahoituksesta.

Päivitetty 19.9.2023

Sivun alkuun