Energiaa on oltava saatavilla myös silloin, kun tuuli- tai aurinkovoimaa ei pystytä tuottamaan riittävästi.

Vety on yksi ratkaisu, joka voi tarjota kausivarastointimahdollisuuden ja tasata energiantuotannon vaihtelua. Tulevaisuuden ratkaisuja ovat mm. akku-, lämpö- ja vetyvarastot.

Gasgrid Finland Oy kehittää parhaillaan kansallista vetymarkkinan mahdollistamaa vetyverkkoa. Vedyn siirto ja varastointi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kouvolan elinkeinoelämän eri toimijoille uusien arvoketjujen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kautta.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj vastaa valtakunnallisen sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta ja paikalliset sähköyhtiöt paikallisverkosta. Sähkönsiirtoa varten on turvattava sähköverkon ja liityntäpisteiden (kulutus ja tuotanto) riittävä kapasiteetti.

Päivitetty 13.3.2024

Sivun alkuun