Voit hakea korvausta rauhoitettujen lintujen esim. valkoposkihanhien ja kurkien maataloudelle aiheuttamista vahingoista.

Vahingosta ilmoittaminen

Ota vahingon havaitsemisen jälkeen pikaisesti yhteys maaseutupalveluihin. Teemme vahinkoon liittyvän arviokäynnin ja laadimme korvaushakemuksen liitteeksi tarvittavan lausunnon sadolle aiheutuneista vahingoista. Arvioinnista peritään arviointimaksu, joka on 150 €/arviointikerta.

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta täyttämällä joko sähköinen hakemus tai paperilomake. Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät ELY-keskuksen sivulta.

Vahingoista tulee hakea korvausta ELY-keskuksilta kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos loppuvuoden aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta seuraavana keväänä, voi näissä tapauksissa hakemuksen jättää toukokuun loppuun mennessä.

Huom. Naakkojen aiheuttamista vahingoista ei voi saada enää korvausta.

Hakemuksessa ilmoitettavat asiat

  • minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys
  • milloin ja missä vahinko on tapahtunut
  • vahingon laatu ja määrä sekä
  • saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun lainsäädännön perusteella.

Liitä hakemukseen vahingon korjaamisesta aiheutuneiden materiaalikulujen kuitit. Kuitit mahdollisista maksullisista lausunnoista voidaan hyväksyä avustushakemukseen syntyneenä kustannuksena.

Hakemukseen liitettävä lausunto

Liitä hakemukseen viranomaisen lausunto vahingoista:

  • maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta tai
  • rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoista tai
  • luonnontieteellisen keskusmuseon tai muun tahon, jonka tieto perustuu tutkittuun tietoon lausunto kalanviljelylaitokselle vahinkoa aiheuttavien lintulajien yksilömääristä .


Päivitetty 4.12.2023

Sivun alkuun