Voit hakea korvausta rauhoitettujen lintujen esim. valkoposkihanhien ja kurkien maataloudelle aiheuttamista vahingoista.

Vahingosta ilmoittaminen

Ota vahingon havaitsemisen jälkeen pikaisesti yhteys maaseutupalveluihin. Teemme vahinkoon liittyvät arviokäynnit.

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta käyttämällä ilmoituslomaketta tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Vahingoista tulee hakea korvausta ELY-keskuksilta kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos loppuvuoden aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta seuraavana keväänä, voi näissä tapauksissa hakemuksen jättää toukokuun loppuun mennessä.

Huom. Naakkojen aiheuttamista vahingoista ei voi saada enää korvausta.

Ilmoita korvaushakemuksessasi:

  • minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys
  • milloin ja missä vahinko on tapahtunut
  • vahingon laatu ja määrä sekä
  • saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun lainsäädännön perusteella.

Liitä hakemukseen vahingon korjaamisesta aiheutuneiden materiaalikulujen kuitit. Kuitit mahdollisista maksullisista lausunnoista voidaan hyväksyä avustushakemukseen syntyneenä kustannuksena.

Vahingon toteamisperusteena tulee esittää

  • maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta tai
  • rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoinsta tai
  • luonnontieteellisen keskusmuseon tai muun tahon, jonka tieto perustuu tutkittuun tietoon lausunto kalanviljelylaitokselle vahinkoa aiheuttavien lintulajien yksilömääristä

Lausunnosta perittävä maksu

Vahinkoarvioinnin suorittaa Kouvolan maaseutupalvelut. Arvioinnista peritään arviointimaksu, joka on 100 €/arviointikerta.

Päivitetty 18.9.2020