Onko karhu käynyt hunaja-apajillasi tai hirvi sotkenut kaurapeltosi? Voit hakea aiheutuneista vahingoista korvausta.

Mitä voidaan korvata?

Korvausta voi hakea riistaeläinten maataloudelle aiheuttamista vahingoista sekä suurpetoeläinten aiheuttamista irtaimisto ja kotieläinvahingoista.

 • Viljelysvahinkona korvataan hirvi- ja suurpetoeläinten pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheuttama vahinko.
 • Eläinvahinkona korvataan
  • hirvieläinten kotieläimelle sekä
  • suurpetoeläinten kotieläimelle, tuotantoeläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheuttamat vahingot.
 • Irtaimistovahinkona korvataan suurpetoeläinten muulle kuin edellä mainitulle elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Vahingosta ilmoittaminen

 • Ilmoita vahingosta viipymättä Kouvolan kaupungin maaseutuasiamiehelle.
 • Hirvivahinkokorvaushakemus tehdään lomakkeella 148
 • Petoeläinvahinkokorvausta haetaan lomakkeella 131.
 • Hae korvausta viimeistään kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Vahingon korvaaminen

 • Riistaeläimen aiheuttamasta viljelysvahingosta korvataan enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä.
 • Riistaeläimen kotieläimille ja muulle eläimelle aiheuttamasta vahingosta korvataan enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo.
 • Suurpetoeläinten aiheuttamia irtaimistovahinkoja ja kotieläinvahinkoja korvataan enintään vahingoittuneen irtaimiston tai eläimen käypään arvoon asti.
 • Hirvieläinten irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

Arvioinnista perittävä maksu

Vahinkoarvioinnin suorittaa Kouvolan maaseutupalvelut. Arvioinnista peritään arviointimaksu, joka on 100 €/arviointikerta.

Päivitetty 1.10.2021