Hukkakaura on erittäin haitallinen vieraslaji, joka valtaa alaa viljelyskasveilta. Se on lainsuojaton ja kaikki esiintymät tulee ilmoittaa hukkakaurarekisteriin. Rekisterin tiedot ovat julkisia.

Ilmoita uudet esiintymät

Ilmoita uusista esiintymistä maaseutupalveluille. Maaseutuelinkeinoviranomainen käy tekemässä hukkakaurakatselmuksen.

""
Hukkakauran röyhy on laaja, pitkä ja hentohaarainen.

Hukkakauran torjunta

  • hukkakaura on torjuttava kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla toimenpiteillä
  • hukkakauran saastuttaman tilan on huomioitava luovutusrajoitukset
  • hukkakauraisen viljan kuljetus peittämättömänä on kielletty
  • hukkakaurat ja hukkakauraiset jätteet on hävitettävä polttamalla
  • koneet ja laitteet on puhdistettava siirryttäessä pois hukkakauran saastuttamalta alueelta

Jos hukkakauraa ei torjuta asianmukaisesti voi seurata maataloustukimenetyksiä, uhkasakko tai jopa teettämisuhka kasvuston hävittämiseksi.

Päivitetty 4.12.2023

Sivun alkuun