Tuulivoima on tällä hetkellä yksi eniten Suomeen investointieuroja tuova teollisuudenala. Vuonna 2022 valmistuneet hankkeet toivat Suomeen yhteensä yli 2,9 miljardin euron investoinnit. Tuulivoima kasvatti Suomen uusiutuvan energiantuotannon määrää merkittävästi: Suomeen rakennettiin huikeat 2 430 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia ja kapasiteetti kasvoi 75 prosentilla. Uusia tuulivoimaloita otettiin käyttöön 437.

Suomeen on rakennettu vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 1 393 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 5 677 megawattia. 47 prosenttia Suomen tuulivoimasta on kotimaisessa omistuksessa.

Tuulivoimalla voidaan vastata nopeasti vihreästä siirtymästä johtuvaan sähkön kulutuksen kasvuun ja puhtaan sähkön lisäkysyntään. Tuulivoima tulee lisäämään Suomen sähköntuotannon kapasiteettia vauhdikkaasti myös tulevina vuosina.
Kouvolassa ei ole tuulivoimapuistoja, sillä puolustusvoimien aluevalvontajärjestelmien aiheuttamat rajoitteet ovat estäneet niiden rakentamisen. Kymenlaakson maakuntakaavassa on muutamia aluevarauksia tuulivoimalle.

Lähde: Tuulivoimayhdistys

Päivitetty 13.3.2024

Sivun alkuun