Talenttimagneetti- sekä Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa -hankkeet tarjoavat koulutusta ja tapahtumia yrityksille.

Talenttimagneetti – osaajien houkuttelun käynnistäminen

Talenttimagneetti -hankkeen (pdf) päätavoitteena on käynnistää osaajien
houkuttelu Kouvolaan ja edistää osaavan työvoiman löytämistä koko Kymenlaakson yritysten tarpeisiin.

Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat

Kaakkois-Suomessa on pulaa yritysten tarvitsemista osaajista ja työpaikkoja jää syntymättä monilla aloilla. Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa-projektin (pdf) päätavoitteena on
vastata tähän tarpeeseen ja muodostaa Kaakkois-Suomeen avoin kansainvälistymistä tukeva osaajayhteisö, joka tuottaa uusia
ratkaisumalleja yritysten ja muiden organisaatioiden osaamis- ja työvoimatarpeen sekä kansainvälisen osaajapotentiaalin kohtaamiseksi.

Tiedotamme tällä sivulla hankkeiden järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista.

Päivitetty 1.4.2021