Talenttimagneetti- sekä Kokka - Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa -hankkeet tarjoavat koulutusta ja tapahtumia yrityksille.

Talenttimagneetti – osaajien houkuttelun käynnistäminen

Talenttimagneetti -hankkeen (pdf) päätavoitteena on käynnistää osaajien
houkuttelu Kouvolaan ja edistää osaavan työvoiman löytämistä koko Kymenlaakson yritysten tarpeisiin. Hanke edesauttaa alueen vetovoimaisuutta osaajien houkuttelun näkökulmasta ja tuottaa osaamisen sekä yritysten houkutteluun uudenlaisia toimenpiteitä. Projektin tuloksena yrityskenttää ja sen osaamistarpeita ymmärretään ja osataan ennakoida paremmin, Kouvolan ja maakunnan tunnettuus kasvaa, verkosta löytyy enemmän tietoa alueen tarjoamista mahdollisuuksista.

Kokka Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat

Kaakkois-Suomessa on pulaa yritysten tarvitsemista osaajista ja työpaikkoja jää syntymättä monilla aloilla. Kokka – Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa-projektin (pdf) päätavoitteena on vastata tähän tarpeeseen ja muodostaa Kaakkois-Suomeen avoin kansainvälistymistä tukeva osaajayhteisö, joka tuottaa uusia ratkaisumalleja yritysten ja muiden organisaatioiden osaamis- ja työvoimatarpeen sekä kansainvälisen osaajapotentiaalin kohtaamiseksi.

Kouvola on mukana työpaketissa International Workplace. Työpaketin kohderyhmänä ovat alueen yritykset (startupit, pk-yritykset, suuret yritykset), julkinen sektori sekä kehitysyhtiöt. Yritysten toimintakulttuuria ja osaamista työllistämään kansainvälisiä osaajia tuetaan koulutuksilla.

Tarvitsetko uutta työvoimaa? Tutustu kansainvälisen rekrytoinnin tueksi tehtyihin videoihin Seutukaupunkiosaajat-sivuilla. Videoiden aiheina ovat:

  • Kuusi askelta onnistuneeseen kansainväliseen rekrytointiin
  • Löysitkö hyvän työntekijän ulkomailta? Näin palkkaaminen onnistuu!
  • Näin varmistat ulkomaisen työntekijän sujuvan aloituksen työssä

Tiedotamme tällä sivulla hankkeiden järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista.

Päivitetty 9.11.2021

Sivun alkuun