Teollisuuden murros on käynnissä. Suomella ja koko Euroopalla on tarve ja tahto tuottaa energiaa mahdollisimman omavaraisesti. Kotimaisen ja Euroopassa tuotetun energian kysyntä on kasvanut.

Uudet teollisuusprosessit pohjautuvat uusiutuvaan sähköön (vetytalous, fossiiliton teräs, akkuteollisuus). Myös nykyisten teollisuusprosessien sähkö tuotetaan yhä useammin uusiutuvista lähteistä.

Paikallista energiaa päästöttömästi

Kouvola on kaupunkistrategiassaan sitoutunut olemaan kohti hiilineutraaliutta kulkeva uusiutuvan energian kaupunki ja edistämään edistyksellisiä energia- ja kiertotalousratkaisuja. Kouvola on myös rohkaiseva investointiympäristö yrityksille. Avainasemassa ovat uusiutuvan energian investoinnit, jotka tarjoavat paikallisesti päästötöntä energiaa.

Kouvola hyötyy uusiutuvan energian investoinneista: mm. kiinteistöverot kunnalle, vuokratulot maanomistajille, suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset. Paikallinen uusiutuva energia mahdollistaa energiaintensiivisten teollisuusinvestointien kohdentumista alueelle.

Auringosta voimaa

Aurinkoenergian tuotanto on kehittynyt teknologialtaan kilpailukykyiseksi ja sitä voidaan hyödyntää laajassa mittakaavassa myös Suomessa. Kouvolan kaupungin alue kiinnostaa aurinkovoimatoimijoita. Itä- ja Kaakkois-Suomessa sähköverkon kapasiteetti on suhteellisen hyvä ja voimaloilla tuotettu sähkö saadaan syötettyä kantaverkkoon. Hankkeissa ja niiden sijoittumisessa huomioidaan asukkaiden näkökulma.

Tuulivoima on tällä hetkellä yksi eniten Suomeen investointieuroja tuova teollisuudenala. Vuonna 2022 tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 % ja toi Suomeen yli 2,9 miljardin investoinnit. Toistaiseksi Kouvolan alueella on ollut rajoitteita tuulivoiman hyödyntämisessä puolustusvoimien aluevalvontajärjestelmien vuoksi.

Vihreällä vedyllä on merkittävä rooli siirryttäessä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa. Kaakkois-Suomen erityispiirre ja poikkeuksellinen vahvuus vetytalouden kehityksessä on vahva metsäteollisuuskeskittymä. Vedyn siirto ja varastointi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kouvolaan. Tulevaisuuden ratkaisuja ovat mm. akku-, lämpö- ja vetyvarastot.

Päivitetty 14.3.2024

Sivun alkuun