Vety on tunnettu energianlähteenä jo yli kahdensadan vuoden ajan. Joustavana polttoaineena vety voi korvata maakaasun.

Uusiutuvilla energioilla tuotetulla vedyllä on merkittävä rooli siirryttäessä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä vety voi auttaa tasaamaan energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluja, ja se mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman kasvun.

Suomella on useita kilpailuetuja vetytalouden edelläkävijäksi. Mittava puhtaan sähkön tuotanto ja mahdollisuus merkittävään kapasiteetin kasvuun luo pohjan vetytalouden kehitykselle.

Kaakkois-Suomen erityispiirre ja poikkeuksellinen vahvuus vetytalouden kehityksessä on metsäteollisuuskeskittymä. Saatavilla on suuri määrä biopohjaista hiilidioksidia, josta voidaan vihreän vedyn avulla jatkojalostaa fossiilittomia lopputuotteita kuten synteettiset polttoaineet ja kemianteollisuuden tuotteet.

Päivitetty 13.3.2024

Sivun alkuun