Terminaalitoiminta käynnistyy Kouvola RRT:llä

Kouvolan RR-terminaalin lastausraiteet ovat valmiit. Kuvassa henkilöjuna ohittaa terminaalin.

Ensimmäinen juna uuteen rautatie- ja maantieterminaaliin saapuu maanantaina 15.5.2023. Perinteiseen kymenlaaksolaiseen teollisuusympäristöön sopivasti alueen ensimmäinen asiakas on metsäyhtiö UPM.

Suomen ensimmäinen kuivasatama Kouvola RRT mahdollistaa kuljetusten keskittämisen ja koko logistisen ketjun suunnittelun uudella tavalla kestävästi ja kustannustehokkaasti.

– Kouvolan kuivasatama mahdollistaa meille puun ja hakkeen välivarastoinnin. Kuivasataman sijainti on meille ihanteellinen. Se on käyttämämme kuljetusreitin varrella, joten kuljetuskilometrejä ei tule lisää ja säästämme ajon kaupungin läpi, UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhonen sanoo.

Kuivasataman toiminta on herättänyt kiinnostusta yrityskentässä. Erityisesti mahdollisuus kuljetusten keskittämiseen ja välivarastointiin houkuttelee. Tulevaisuudessa Kouvolan kuivasatama voi toimia merkittävänä linkkinä suomalaisen vientiteollisuuden ja Euroopan välillä ja tarjota reittivaihtoehdon, joka on paitsi nopea myös vähäpäästöinen.

Terminaalin rakentaminen alitti alkuperäisen budjetin

RR-terminaalin on rakennuttanut Kouvolan kaupunki ja sen hallinnoinnista ja toiminnan kehittämisestä vastaa Railgate Finland Oy.

Kouvola RRT -rakennushanke vietiin läpi poikkeuksellisissa olosuhteissa. Hyvä suunnittelu ja varautuminen kuitenkin mahdollistivat sen, että kuivasatama valmistui paitsi alkuperäisessä aikataulussa, myös alle budjetin. Alkuperäisen 40 miljoonan euron budjetin sijaan toteutunut budjetti oli noin 34 miljoonaa euroa. Tästä Kouvolan kaupungin osuus on noin 23,6 miljoonaa euroa, EU-rahoituksen osuus noin 6,8 miljoonaa euroa ja valtion osuus noin 3,5 miljoonaa euroa.

– Rakennuskustannuksista rutistettiin noin neljän miljoonan alitus budjettiin kaupungin vastuulla olevien töiden osalta. Tämä hieno tulos on yhteistyön ansiota, ja merkittävässä roolissa olivat tekijöiden lisäksi hankkeen rakennuttajakonsultti sekä kaupungin teknisen toimialan ammattilaisten kestävän rakentamisen osaaminen. Vihreän rakentamisen onnistuneet ratkaisut toivat konkreettista säästöä, RRT-hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen kertoo.

Lue lisää Railgate Finlandin tiedotteesta

Kouvola RRT (Rail Road Terminal) on osa Euroopan laajuisen TEN-T-ydinliikenneverkon kehittämistä ja ainoa verkkoon kuuluva rautatie- ja maantieterminaali Suomessa.Kouvola RRT vastaa EU:n ilmastotavoitteisiin siirtää pitkän matkan tavarakuljetuksia maanteiltä muihin kuljetusmuotoihin, kuten rautateille. Railgate Finland hallinnoi Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalia satamayhtiön tavoin. Railgate Finland vuokraa terminaalin alueita ja tiloja, markkinoi terminaalialuetta sekä hallinnoi, hoitaa ja kehittää terminaalin infrastruktuuria sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja rakennusprojektista:
Tero Valtonen, projektipäällikkö, RRT-hanke, Kouvolan kaupunki, puh. 040 711 0886

Lisätietoja kuivasatamasta:
Kimmo Niemi, toimitusjohtaja, Railgate Finland Oy ja Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 8118
Sanna Kauppi, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Railgate Finland Oy ja Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 7284

Sivun alkuun