Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke käynnistyy huhtikuussa

Kouvolan kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen. Tulevaisuuden toimintamalleja rakennetaan yhdessä Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan Ammattiopisto Oy:n kanssa Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa. Kouvola sai hankkeelle EU-rahaa noin 815 000 euroa.

Pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Nykyisin palvelut järjestää valtio.

Muutosta kutsutaan TE2024-uudistukseksi, ja se tehdään työllistymisen nopeuttamiseksi. Ajatuksena on, että kun työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat kaikki paikallisesti kuntien vastuulla, asiakkaat työllistyvät nopeammin. Samalla kuntien elinvoima kasvaa.

Kouvolassa TE2024-uudistuksen edellyttämiä palvelu- ja toimintamalleja muotoillaan 3. huhtikuuta käynnistyneessä Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa.

Kouvolan kaupunki sai Euroopan sosiaalirahastolta (ESR+) hanketta varten hakemansa summan, noin 815 000 euroa. Hakemuksessa on päähakijana kaupunki ja osatoteuttajina elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy (Kinno) sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy (Eduko). Myönnetyistä 815 000 eurosta 430 000 euroa kohdistuu kaupungille. Lopusta rahoituksesta 160 000 euroa kohdistuu Kinnon ja 225 000 euroa Edukon osuuksiin hankkeesta. Osatoteuttajien lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kymenlaakson hyvinvointialue sekä eteläisen Kymenlaakson kunnat.

Hankkeelle on palkattu Kouvolan kaupungin organisaatioon kaksi työntekijää, projektipäällikkö Jaana Lauhkonen ja projektiasiantuntija Siru Huuhilo.

Jaana Lauhkonen siirtyy Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeeseen Saimaan ammattiopisto Samposta, jossa hän on työskennellyt muun muassa digitalisaatioon ja tietojohtamiseen liittyvien hankkeiden projektipäällikkönä. Tätä ennen hän on työskennellyt esimerkiksi Kouvolan ja Kymenlaakson aluevetovoimaan, työllisyyteen, osaajien houkutteluun ja oppilaitosyhteistyöhön liittyvissä kehittämishankkeissa. Projektiasiantuntija Siru Huuhilo siirtyy tehtävään kaupungin sisältä johdon tuen tehtävistä.

Rakenteilla palvelupolut ja työllisyyden hoidon palveluekosysteemi

Kouvola aikoo rakentaa joustavat ja ketterät työ- ja elinvoimapalvelut.
– Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä työnhakijalla ja työnantajalla on Kouvolassa Suomen joustavimmat työllisyyspalvelut.  Työllistymisen ja toisaalta työntekijöiden löytymisen tulee olla helppoa ja nopeaa, projektipäällikkö Jaana Lauhkonen tiivistää.

Palvelupolkujen lisäksi Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa rakennetaan paikallista työllisyyden hoidon palveluekosysteemiä. Se sovittaa yhteen työtä, jota eri toimijat – kunnat, TE-palvelut, Kymenlaakson hyvinvointialue, koulutusorganisaatiot ja kehittämisyhtiöt – tekevät osaamisen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Tavoitteena on vahva verkostotyöhön pohjautuva toimintamalli.

– Niin palvelupolkuja kuin verkostotyön mallejakin rakennettaessa vaalitaan nykyisiä toimivia käytäntöjä ja tarkastellaan mahdollisesti tarvittavia uusia toimintamalleja. Työhön tarvitaan jo valmisteluvaiheessa mukaan keskeiset toimijat, kuten TE-toimiston ja ELY-keskuksen osaava henkilöstö, Kinno, Eduko ja kaupunki, Lauhkonen toteaa.

Hankkeessa pyritään työvoiman osaamisen kehittämiseen, elinvoiman ja työn tarjonnan kasvattamiseen, pitkäaikaisen työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä työllisyyden hoidon palveluekosysteemin rakentamiseen.
– Kun työttömien osaaminen kasvaa, työllistyminen nopeutuu ja yrittäjyyskin tulee mahdolliseksi. Yrityksiä tukevat kehittämistoimenpiteet taas lisäävät niiden työllistämismahdollisuuksia, Jaana Lauhkonen sanoo.

Kaakkois-Suomeen syntyy kolme työllisyysaluetta

TE2024-kokonaisuudistuksen seurauksena Kaakkois-Suomen TE-toimiston nykyiselle toimialueelle on syntymässä kolme työllisyysaluetta: Kouvolan kaupunki järjestää työvoimapalvelut jatkossa itsenäisesti, kun taas Etelä-Karjala ja Etelä-Kymenlaakso rakentavat ratkaisunsa vastuukuntamallin pohjalta. Eri työllisyysalueiden valmistelijat käyvät uudistuksen edistämisestä yhteistä keskustelua paitsi keskenään, myös paikallisen TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa.

–  Yhteistä keskustelua tarvitaan erityisesti siksi, että tuleville työllisyysalueille on vuoden 2025 alussa siirtymässä noin 100 lakisääteistä tehtävää, joihin liittyvät resurssit ja osaaminen ovat vahvasti TE-toimistossa ja ELY-keskuksessa, TE2024-kokonaisuudistuksen Kouvolan projektipäällikkö Lisa Forss kertoo.

Kouvolan TE2024 uudistukselle on julkaistu omat, valmistelun edetessä päivittyvät infosivut

Lisätietoja:

projektipäällikkö Jaana Lauhkonen, Kouvolan kaupunki,
puh. 020 615 9496, jaana.lauhkonen@kouvola.fi

Euroopan unionin osarahoittama. Unionin logo ja tarkentava selite.
Sivun alkuun