Palvelu: TE2024 uudistus

Hankkeen tiedotteet

Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään on Kouvolan kaupungin hanke (1.9.2023–31.8.2025). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista sekä kehittää työkaluja yrityksille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Projekti on EU:n osarahoittama.

Palveluekosysteemin valmistelu

Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeella tuetaan TE24 uudistuksen valmistelua Kouvolan kaupungilla. Hanke koordinoi uusien työllistymistä edistävien palveluiden, palvelupolkujen ja toimintamallien muotoilua osana…

Hankkeen toimijat ja kumppanit

Kouvolan kaupungin osahanke Kouvolan kaupunki toimii Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa vastuullisena päätoteuttajana ja kaupungin vastuulla olevat työpaketit ovat: Hallinto, verkostoituminen ja…

Tapahtumat

Uusi alku tehdään yhdessä – Työllisyyden edistämisen seminaarit 2024 Millaisin keinoin edistetään työllisyyttä ja elinvoimaa vuonna 2025 starttaavalla Kouvolan työllisyysalueella?…

TE2024-uudistuksen valmistelu etenee Kouvolassa aikataulussaan

TE2024-uudistus siirtää kuntiin 1.1.2025 lähes kaikki työ- ja elinkeinopalvelut. Kouvolassa uudistuksen valmisteluun osallistuu liki 100 henkilöä eri organisaatioista. Tulevaisuuden joustavia TE-palveluja rakennetaan Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa. Tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä ja työvoiman saantia sekä lisätä Kouvolan elinvoimaa.

Vaikuttavat työllisyyspolut -hanke käynnistyy huhtikuussa

Kouvolan kaupunki valmistautuu TE2024-uudistukseen. Tulevaisuuden toimintamalleja rakennetaan yhdessä Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan Ammattiopisto Oy:n kanssa Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa. Kouvola sai hankkeelle EU-rahaa noin 815 000 euroa.

TE2024-uudistus Kouvolassa

Suurin osa TE-palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Kouvola valmistautuu muutokseen Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeella. Tavoitteena ovat joustavat palvelut: työllistymisen ja toisaalta työntekijöiden löytymisen tulee olla nopeaa ja helppoa.

Kouvolan kaupunki rakentaa joustavia työllisyyspalveluja

TE-palvelut siirtyvät kuntien ja kaupunkien hoidettaviksi vuoden 2025 alusta. Kouvolan kaupunki valmistautuu jo uudistukseen. Työllisyyspalveluista halutaan rakentaa mahdollisimman joustavat. Tähän kannustaa myös niukkeneva rahoitus. Tämänhetkisten laskelmien mukaan työllisyyspalveluiden rahoitus pienenee Kouvolassa 1,9 miljoonalla eurolla eli noin 24 %:lla työvoimapalveluiden vuoden 2022 talousarviotasoon verrattuna.

Sivun alkuun