Palvelu: Elinvoima

Kiinteistöjen katselmukset tuovat säästöä

Kouvolan kaupungin kiinteistöihin tehdyistä energiakatselmuksista on saatu hyviä tuloksia. Katselmuksissa syntyneiden parannusehdotusten myötä energian- ja vedenkulutusta on saatu vähennettyä. Jo pienillä muutoksilla saadaan vuositasolla merkittävää säästöä. Kustannuksiin saadaan Business Finlandin energiatukea 50%, joka oli viime vuonna 64 020 euroa.

Kaupunki valmistelee osaa puhtauspalveluistaan ulkoistettavaksi

Kouvolan kaupunginhallitus saa päätettäväkseen 8.4. kokouksessaan puhtauspalvelujen osittaisen ulkoistamisen valmistelutyön jatkamisen. Kyseessä on vajaan neljänneksen palvelukokonaisuuden kilpailuttaminen, millä tavoitellaan kustannustehokkuutta. Ulkoistuksessa pyritään hyödyntämään eläköitymistä ja muuta lähtövaihtuvuutta.

TE-palveluiden siirron valmistelu etenee Kouvolassa suunnitellusti

Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kaupungille vuoden 2025 alussa. Moni asia säilyy ennallaan. Samalla uudistus tarjoaa mahdollisuuden palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että tulevaisuuden palvelut vastaavat sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaiden tarpeisiin entistäkin paremmin.

Uusiutuva energia

Teollisuuden murros on käynnissä. Suomella ja koko Euroopalla on tarve ja tahto tuottaa energiaa mahdollisimman omavaraisesti. Kotimaisen ja Euroopassa tuotetun energian kysyntä on kasvanut.

Selvitys ministeriölle Kymenlaakson sote-palveluista

Edunvalvonta Kymenlaakson päivystyspalvelujen ja keskussairaalan säilyttämisen puolesta jatkuu. Hyvinvointialue on jättänyt ministeriölle 8.3.2024 selvityksen, jossa perustellaan kahden ympärivuorokautisen päivystyksen ja keskussairaalan säilyttämistä Kymenlaaksossa niin kustannuksilla, henkilöstön riittävyydellä kuin potilasturvallisuudella. Hyvinvointialue esittää selvityksessään, kuinka kustannussäästöjä voidaan saada lakkauttamisten sijaan toimintoja tehostamalla.

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Hankkeen tiedotteet

Kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään on Kouvolan kaupungin hanke (1.9.2023–31.8.2025). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten maahanmuuttajien osallisuutta ja osaamista sekä kehittää työkaluja yrityksille ulkomaisen työvoiman palkkaamiseen. Projekti on EU:n osarahoittama.

Kouvolassa äänestettiin vilkkaasti ennakkoon

Peräti 43 % kouvolalaisista antoi äänensä ennakkoon presidentinvaaleissa. Se on Kymenlaaksossa toiseksi eniten Virojoen jälkeen. Koko maassa ennakkoon äänesti 44,2 % äänioikeutetuista.

Sivun alkuun