+
-+ Tulosta

Kouvolassa perusopetuksen valtakunnallinen kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripolku on nimeltään Lennokki, jonka tavoitteena on taidekasvatuksella kehittää toiminnallisia oppimismenetelmiä ja oppimistavoitteiden toteuttamista.

Lennokki – Kouvolan lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurikasvatusohjelma

Kulttuuripolku Kouvolassa on nimeltään Lennokki. Logo valmistui peruskoululaisille suunnatun kilpailun tuloksena. Lennokkia toteutetaan peruskouluilla jokaisella vuosiluokalla eri taiteen alojen taiteilijoiden sekä luovien alojen ammattilaisten pedagogisilla taidetyöpajoilla: kulttuuriperintökasvatuksen, kirjallisuuden, tanssin, musiikin, teatterin, arkkitehtuuri- ja elokuvakasvatuksen sekä kuvataiteen taidelaitosvierailuilla. Ohjelma on saanut hyvän vastaanoton oppilaiden ja opettajien keskuudessa. Lisäksi jokaisessa peruskoulussa toimii nimetty kulttuuriyhdysopettaja yhteistyössä kulttuurikasvatuskoordinaattorin kanssa.
K9 kulttuurikortit jakaa taidelaitosten Tunne ryhmä.

Kulttuuripolku ideana on valtakunnallinen, Kouvolalla on omintakeinen taidekasvatuspaketti, jota nyt toteutetaan peruskouluissa. Lennokin lukuvuoden ohjelmasisältö on Pedanetissä. Kulttuurikasvatusohjelman suunnittelee ja sisällön toteutuksesta vastaa kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa.
Erityislasten musiikki- ja teatterikerhot ovat osana Lennokin toimintaa. Varhaiskasvatuksen esikouluikäiset osallistuvat uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti, erityisesti alkuopetukseen suunnattuun toimintaan.

Kulttuurikasvatusohjelman tukemiseksi, integroimiseksi osaksi uudistunutta peruskoulujen opetussuunnitelmaa, toimii Lennokin ohjausryhmä, jossa edustajina ovat kaupungin kouluhallinnon, kirjasto-, ja kulttuurikasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden edustajat.

Katso video Lennokista.

Ohjausryhmä:

Petri Vainikka, Kasvu, kehitys ja oppiminen/palvelualueen esimies puheenjohtajana lv. 2017-2018
Sari Keskinen, Kasvu, kehitys ja oppiminen/palvelualueen esimies
Selja Kunttu, kirjastotoimenjohtaja
Satu Hyytiä, varhaiskasvatuspalvelut, palvelualueen esimies
Vesa Parvinen, Pilkanmaan koulu, rehtori
Tuulikki Komulainen, Hirvelän yläkoulu, rehtori
Hannes Alatalo, lehtori/kuvataide, kulttuuriyhdysopettaja, Myllykosken yhteiskoulu
Virpi Nokkala, nuoriso-ohjaaja/nuorisopalvelut, Ohjaamo
Jaana Vuorio-Palmumaa, Kulttuurikasvatus/ kulttuurikasvatuskoordinaattori,
työryhmän sihteeri


TUNNE-ryhmän K9-kulttuurikortit 9.-luokkalaisille

Kulttuurin "ilmaislippuja" lukuvuoden 2017-2018 peruskoulujen 9.-luokkalaisille. TUNNE-ryhmä jakaa K9-kortit nyt syksyllä kouvolalaisiin yläkouluihin!
Kortit voi käyntileimoineen (vähintään seitsemän) palauttaa Kouvolan pääkirjastolle, jolloin saa Kultakortin, jolla pääsee vielä maksutta 31.12.2018 asti.

Lisätietoja Peda.net / Kouvolan kaupunki, perusopetus, koulu ja kulttuurikasvatus/Lennokki


Yhteystiedot

Kulttuurikasvatus-
koordinaattori

Jaana Vuorio-Palmumaa
puh. 020 615 8591

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Liitetiedostot

Kaakon kulttuuripolut -esite [pdf, 1 MB] Lennokki-esite [pdf, 2 MB] Tunne-tiedote_2017.pdf [pdf, 193 KB]