Hyvinvointialue kokeilee kulttuurilähetettä Kouvolassa

Kouvolassa kokeiltavan kulttuurilähetteen tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja toimintakykyä kannustamalla lähetteen saajaa oman alueen kulttuuritoiminnan pariin.

Kymenlaakson hyvinvointialue aloitti kulttuurilähetteen pilotoinnin maaliskuussa. Kymenlaakson kunnista pilotissa ovat mukana Kouvola ja Hamina. Lähetteellä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen ohjaa asiakkaan tämän kotikunnan kulttuurineuvontaan, jossa asiakas kannustetaan kulttuurin ja yhdessä tekemisen pariin tutustuttamalla asiakas esimerkiksi alueensa kulttuuriesityksiin, -kohteisiin, -tapahtumiin ja -harrastustoimintaan.

Kulttuuritoimintaan osallistuminen taiteen kokijana tai tekijänä voi tutkitusti edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea toimintakykyä ja osallisuuden tunnetta.

Kulttuurilähete voidaan tehdä, mikäli asiakas antaa siihen luvan.

– Kulttuurilähetteellä halutaan ennen kaikkea rohkaista lähetteen saajaa löytämään osallisuutta, iloa ja hyvinvointia kulttuurista ja yhteisestä tekemisestä, Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö Sanna Koste kertoo.

– Jos lähete osoittautuu onnistuneeksi kokeiluksi, voi sillä olla paikkansa myös jatkossa koko maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kulttuurilähetettä kokeillaan aluksi pienimuotoisesti vain osassa Kymenlaakson kuntia ja hyvinvointialueen yksiköitä elokuun 2024 loppuun asti. Kouvolassa kokeilu käynnistyi 2.4.2024 ja Haminassa toukokuun alussa. Kulttuurilähetettä on kehitetty Kymenlaaksossa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kulttuurilähetteen pilotointi Kouvolassa

Kouvolan kulttuurineuvontaa tekevä henkilö on yhteydessä lähetteen saaneeseen asiakkaaseen puhelimitse. Neuvonnasta asiakas saa tietoa paikkakunnan kulttuuriharrastusmahdollisuuksista, kaupungin kulttuuripalveluiden ja kansalaisopiston toiminnasta sekä yhteystiedot ja opastuksen kuinka toimintaan pääsee mukaan.

– Odotamme mielenkiinnolla pilotin kokemuksia ja sen avaamia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurin keinoin, kertoo Kouvolan kaupungin kulttuuripäällikkö Elina Koivisto.

Lisätietoa:

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto@kouvola.fi

Sivun alkuun