Aalto’s Tehtaanmäki School – a Cultural Heritage Building in Transition

What will the future hold for Tehtaanmäki school?

Tehtaanmäki school in Inkeroinen, Kouvola, South-Eastern Finland was designed by the world-renowned architect Alvar Aalto in 1938. Today it’s the last primary school designed by Aalto that is still in its original use. It’s use as school will end in 2024 with the reorganization of school network in Kouvola. A new use for the building is currently sought in co-operation with Xamk’s Creative Industries Research Unit and the city of Kouvola.

The video presents Tehtaanmäki school building, its architecture and cultural heritage values and the related development projects. The school is part of Alvar Aalto’s Inkeroinen designs from the 1930s.

The video is produced by Smart Cultural Villages -project funded by European Agricultural Fund for Rural Development and Degree Programme of Restoration. The video is in English, sbutitles available in Finnish and English.

”Aallon suunnittelema Tehtaanmäen koulu – kulttuuriperintörakennus muutoksessa”

Mikä on Tehtaanmäen koulun tulevaisuus?

Maaimankuulu arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli Tehtaanmäen koulun Kouvolan Inkeroisiin vuonna 1938. Koulu on viimeinen Aallon suunnittelema koulurakennus, joka on yhä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Koulukäyttö päättyy 2024 Kouvolan kouluverkkouudistuksen myötä. Kouvolan kaupunki ja Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikkö etsivät parhaillaan koululle uutta käyttötarkoitusta.

Video esittelee Tehtaanmäen koulurakennusta, sen arkkitehtuuria ja kulttuuriperintöarvoja sekä siihen liittyvää kehittämistyötä. Koulu on osa Aallon 1930-luvulla Inkeroisiin suunnittelemaan kokonaisuutta.

Videon on tuottanut Älykkäät kulttuurikylät -hanke ja restauroinnin koulutusohjelma. Video on puhuttu englanniksi, teksitys saatavana suomeksi ja englanniksi.

Sivun alkuun