Viranomaistarkastukset koronaepidemian aikana

Viranomaistarkastukset hoidetaan harkinnan ja asian kiireellisyyden mukaan. Tarkastuksilla huomioidaan kättelyn välttäminen, osallistujien määrän minimointi ja suojaetäisyys toisiin ihmisiin. Tarkastukseen osallistuvilla ei saa olla lieviäkään flunssaoireita.

Pyrimme Ympäristöpalveluissa ja Rakennusvalvonnassa palvelemaan asiakkaita olosuhteet huomioiden mahdollisimman normaalisti. Työskentelemme tavallista enemmän etätöissä ja vältämme henkilökohtaisia asiakaskontakteja. Yhteydenotot asiakkailta toivomme saavamme sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakaspalvelua annetaan tarvittaessa myös Skype ja Teams -kokousvälineiden avulla.  

Ympäristönsuojelu  

 • Akuutit ympäristön pilaantumiseen liittyvät tapaukset hoidetaan 
 • Roskapaikkojen ym. tarkastukset hoidetaan, jos ne voi hoitaa yksin
 • Lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset ja toimintojen aloitustarkastukset tehdään harkinnan mukaan huomioiden mm. toiminnan aloittamisen kiireellisyys toiminnanharjoittajan kannalta ja mahdollisuus estää viruksen leviämistä tarkastuksen aikana 
 • Valvontasuunnitelman mukaisia määräaikaistarkastuksia ei tehdä, ja pääsääntöisesti ei muitakaan kiireettömiä tarkastuksia 

Asiointi ympäristönsuojeluun 
sähköpostin ymparistopalvelut(at)kouvola.fi välityksellä tai arkisin ma-pe klo 9-15.00 välisenä aikana puhelimitse / skypellä.   

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät ympäristönsuojelun internetsivuilta:
www.kouvola.fi/ymparistonsuojelu   

Asioiden hoitaminen myös kirjeitse on mahdollista. Kirjeen voi toimittaa postin kautta osoitteella: Kouvolan kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 32, 45701 Kuusankoski.   

Terveysvalvonta 

Koronavirustilanteesta annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti terveysvalvonta tekee toistaiseksi etätöitä. Terveysvalvonta kuuluu kaupungin kriittisiin palveluihin, joiden tulee pysyä toiminnassa myös epidemiatilanteessa.   

 • Ruokamyrkytys- tai vesiepidemiaepäilyissä pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä nettisivuilla olevan asiointilomakkeen kautta:
  www.kouvola.fi/rymy .
 • Vain välttämättömät tarkastuskäynnit ja valvontatoimet hoidetaan 
 • Tarkastuksista hoidetaan tapaukset, joissa epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista tai vakavaa terveyshaittaa. Myös kiireelliset terveyshaittaepäilyt käsitellään tarpeellisin valvontatoimin.  
 • AVI:n, STM:n ja Ruokaviraston tarkastuspyynnöt ja takaisinvedot hoidetaan, kuten myös ruokamyrkytys- tai vesiepidemiat ja vientitodistukset. Talousveden valvontasuunnitelman mukaista näytteenottoa jatketaan riskit huomioiden. Asumisterveyteen liittyvää terveyshaitan selvittämistä jatketaan, mutta fyysisiä tarkastuksia vältetään.  
 • Terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset sekä asumisterveyden osalta tarkastuskäynnit kohteissa, siirretään myöhäisempään ajankohtaan.  

Asiointi terveysvalvontaan 
sähköpostin ymparistopalvelut(at)kouvola.fi välityksellä tai arkisin ma-pe klo 9-15.00 välisenä aikana puhelimitse / skypellä.   

Henkilöstön yhteystiedot  terveydensuojeluun  ja  elintarvikevalvontaan  löytyvät  terveysvalvonnan internetsivuilta www.kouvola.fi/hyvinvointijaterveys

Asioiden hoitaminen myös kirjeitse on mahdollista. Kirjeen voi toimittaa postin kautta osoitteella: Kouvolan kaupunki, terveysvalvonta, PL 32, 45701 Kuusankoski.   

Eläinlääkintähuolto 

Eläinlääkintähuollon henkilökunta palvelee tällä hetkellä edelleen yhteisvastaanotolla Kuusankoskella ja Kausalan vastaanotolla. Päivystystoiminta jatkuu normaalisti. 

Valvontaeläinlääkäri hoitaa eläinsuojeluvalvontatehtävät. 

 • Vain välttämättömät, kiireelliset tarkastukset tehdään. Tällaisiä ovat esim. vakavat eläinsuojeluepäilyt.
 • Eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaiset kiireelliset tarkastukset tehdään noudattaen kaupungin yleisiä sekä Ruokaviraston ohjeita. 

Eläinlääkintähuollon ovilla on toimintaohjeet (hygienia ym.) vastaanotolle tulosta. Ohjeet ja yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuilta:
www.kouvola.fi/elainlaakaripalvelut

Rakennusvalvonta 

 • Vain välttämättömimmät katselmukset suoritetaan tapauskohtaisesti harkiten, jotta rakennushankkeen etenemiseen ja rakennushankkeen käyttöönottamiseen ei koidu häiriöitä 
 • Rakennushankkeen tekniikkaan liittyvät tarkastukset ja katselmukset sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja urakoitsijoiden kanssa yhdessä hankekohtaisesti 
 • Rakennetun ympäristön tarkastuksia ei suoriteta toistaiseksi poikkeustilanteen voimassaollessa 

Yhteydenotot rakennusvalvontaan sähköpostitse tai puhelimitse: 
www.kouvola.fi/rakennusvalvonta  

www.kouvola.fi/yhteystiedot 

Sivun alkuun