Kouvola RRT kunnallistekniikka rakenteilla

Kouvola RRT:n työmaalla on käynnissä terminaalin maanleikkaustyöt ja painopenkereiden purkaminen. Lisäksi alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa ja murskataan louhepainopenkereistä vapautunutta louhetta. Louheen murskaustyö jatkuu kevääseen 2021 saakka. Alueen pohjoisreunassa on käynnissä jätevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen.

Kuluneen kesän aikana on valettu uudet perustukset energiayhtiö KSS Verkko Oy:n korkeammalle 110 kV:n sähkölinjalle. Myös Tykkimäentie ja Kultasuontie sekä Kultasuontien varteen sijoittuva työkonereitti ovat valmistuneet murskepintaisena. Katurakenteissa hyödynnettiin intermodaaliterminaalin louhintatöissä vuonna 2019 vapautunutta louhetta murskattuna.

Sivun alkuun