Tervaskankaan alueelle uusia yritystontteja – kaavaehdotus nähtävillä

Työkoneita Kouvola RRT työmaalla - construction machines in Kouvola RRT project

Kaavahankkeessa mahdollistetaan yritystoiminnan kehittäminen alueella. Kaavaehdotus on nähtävillä 6.3.-5.4.2024.

Tervaskangas 2 -asemakaavan tarkoituksena on laatia suurimmalle osalle aluetta ensimmäinen asemakaava ja muuttaa olemassa olevaa asemakaavaa vastaamaan alueen muuttuvaa maankäyttöä, turvata alueen luontoarvot sekä osoittaa alueelle liikerakentamisen ja pientaloasumisen korttelialueita.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 8.2.2024 hyväksyä Tervaskangas 2 asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä 6.3.-5.4.2024.

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan 23. kaupunginosan, Kymintehtaan, alueella. Alue rajautuu etelässä valtatie 6:een, lännessä Niskalantiehen, pohjoisessa Kytöahontiehen ja idässä Tervaskankaankadun varrella oleviin kiinteistöihin. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 68 ha.

Osa kärkihanketta

Yritystontit-kärkihankkeessa kaupunki kasvattaa omaa tonttitarjontaansa sujuvien liikenneyhteyksien varsilla ja mahdollistaa sopivia ja houkuttelevia tontteja yrityksille nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita varten. Tontit palvelevat esimerkiksi teollisuuden, kaupallisten palveluiden ja logistiikan toimijoita. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on, että kaupunki hankkii maata ja asemakaavoittaa alueelle lisää yritystontteja.

Lisätietoja:

Kaavoitusinsinööri Heikki Manninen, p. 020 615 5276, heikki.manninen(at)kouvola.fi

Kaavahankkeen verkkosivut: kouvola.fi/tervaskangas2

Sivun alkuun