Selvityksen tavoitteena on palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja.

Turvallisia ja monipuolisia leikkipaikkoja

Yleisten alueiden leikkipaikkoja koskevan selvityksen tavoitteena on varmistaa leikkipaikkojen kattava palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. Selvityksessä kartoitettiin mistä leikkipaikoista olisi mahdollista luopua ja panostaa resursseja jäljelle jäävien leikkipaikkojen palvelutason parantamiseen ja kunnostamiseen.

Nykyisten leikkipaikkojen kunto ei vastaa odotuksia ja pienimpien leikkipaikkojen toiminnot ovat hyvin suppeat. Leikkipaikkoja on määrällisesti paljon, mutta niiden laadusta on jouduttu tinkimään resurssien vähyyden vuoksi.

Kaikkiaan leikkipaikkoja on Kouvolassa 142, joka tarkoittaa n. 1,70 leikkipaikkaa tuhatta asukasta kohden. Vertailukaupunkien vastaavan luvun keskiarvo on n. 1,24.

Kouvolan nykyisistä leikkipaikoista ehdotetaan poistettavaksi 33. Jäljelle jäävistä 108 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 leikkipaikkaa ja 49 leikkipaikkaa jäisivät käyttöön sellaisenaan.

Selvitystä varten tehtiin kuntalaiskysely. Siihen osallistui lähes 1000 vastaajaa, jotka tekivät lähes 3000 karttamerkintää. Lisäksi selvitystä varten tarkasteltiin leikkipaikkojen kuntoa vuosittain tehtävien kuntoarvioiden perusteella ja kartoitettiin alueiden ikärakennetta ja onko alueella leikki-ikäisiä lapsia ja nuoria.

Anna palautetta palveluverkkoselvityksestä

Päivitetty 4.10.2019