Kouvolan sähköiset palvelut kehittyvät

Osa kaupungin sähköisistä palveluista on siirretty uudelle alustalle, asiointi.fi-palveluun. Samalla tontinvarauspalvelusta on tullut monipuolisempi. Jatkossa varattavista tonteista on saatavilla laajemmat ja visuaalisemmat tiedot suoraan varausjärjestelmästä.

Kouvolan kaupungilla on useita verkossa toimivia asiointipalvelun kanavia. Osa palveluista on kevään aikana siirretty uuteen ympäristöön. Ne löytyvät nykyisin asiointi.fi -palvelusta, joka on alusta kuntien rakennetun ympäristön sähköisille lupa- ja hakemuspalveluille. Siirron yhteydessä palvelun ulkoasu ja osoite ovat muuttuneet. Palvelun uusi osoite on kouvola.asiointi.fi.

Palvelua viikonpäivästä, kellonajasta ja paikasta riippumatta

Sähköisen asioinnin palvelut mahdollistavat asiakaspalvelun kuntalaisille viikonpäivästä, kellonajasta ja paikasta riippumatta. ​ Käyttäjän lähettämät hakemukset, dokumentit ja muut tiedot integroituvat suoraan viranomaisten järjestelmiin, mikä helpottaa asioiden käsittelyä. Verkkosovellukset toimivat myös välineenä vuorovaikutukselle viranomaisen ja kuntalaisen välillä eri vaiheissa asiointiprosessia. Sovellukset ohjaavat käyttäjää läpi prosessin ja paikkatietotoiminnallisuus tehostaa käyttökokemusta entisestään.

Kouvolan asiointi.fi -palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut

Rakentamisen luvat ja ilmoitukset / Yleisen alueen luvat

Erityisesti rakentamiseen liittyvät luvat hoituvat sujuvasti lupapalvelun kautta. Myös poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisuiden, maisematyölupien ja yleisten alueiden lupien hakeminen onnistuu lupapalvelusta.

Vene- ja viljelypaikat

Kaupungin vapaita venepaikkoja voi selailla ja varata järjestelmän kautta. Venepaikka maksetaan varauksen yhteydessä.

Kaupungin viljelypalstojen varaaminen sähköisesti on ollut Kouvolassa mahdollista vuoden 2024 alusta alkaen. Vuoden 2024 viljelyskaudelle on vielä varattavissa jonkin verran palstoja.

Kauppapalvelu

Kouvolan kartta-aineistojen kauppa- ja tilauspalvelu. Palvelusta voi tilata karttaotteita ja -aineistoja sekä otteita Kouvolan kiinteistötietojärjestelmästä ja rakennusrekisteristä.

Palautepalvelu

Kaupungin ensisijainen palautejärjestelmä, jolla kuntalaiset voivat antaa sähköistä palautetta kaupungin palveluista ja toiminnasta helposti ja nopeasti. Palautepalvelu kautta annettu palaute tulee oikeille henkilöille parhaiten perille ja myös dokumentoiduksi.

Palautetta voi antaa myös Trimble Feedback -mobiilisovelluksen kautta. Se on nopea tapa ilmoittaa asiakaspalveluun esimerkiksi kunnossapitotarpeesta. Sovellus käyttää puhelimen sijaintipalvelua, joten palautteen voi lähettää suoraan kuvauspaikalta. Trimble Feedback -sovelluksen voi ladata ilmaiseksi puhelimen sovelluskaupasta.

Tontinvaraus – aiempaa visuaalisempi ja informatiivisempi

Tontinvarauspalvelussa voi tarkastella tonttien tietoja verkossa ja täyttää varaushakemuksen. Tonttien tiedot täydentyvät kevään ja kesän aikana mm. valokuvin, ilmakuvin ja rakennustapaohjein. Tietojen täydennys aloitetaan yritystonteista, jonka jälkeen myös omakotitonttien tiedot täydennetään.

Karttapalvelu

Kouvolan karttapalvelusta löytyy perinteisen opaskartan lisäksi tarkempi maastokartta sekä ilmakuvia eri vuosilta ja eri alueilta. Omana karttanäkymänään palvelussa on ajantasa-asemakaava, jonka merkintöjä ja määräyksiä pääsee tarkastelemaan kaava- ja kiinteistötietojen kautta. Karttojen lisäksi palvelusta löytyy myös erilaisia kaupungin tuottamia palveluja, kuten koulut ja päiväkodit sekä liikuntapaikat.

Kaupungin sähköisiä palveluita kehitetään jatkuvasti 

Kaupunki tarjoaa lupa-asioiden lisäksi myös muita verkossa toimivia palveluita, joiden kautta voi hoitaa asioita, ja saada viihdettä ja virikkeitä. Lista Kouvolan kaupungin sähköisistä palveluista, sekä muista kuntalaisten hyvinvointiin liittyvistä e-palveluista löytyy osoitteesta www.kouvola.fi/easiointi.  

Kaikkiin kaupungin sähköisiin palveluihin pääsee internet-yhteydellä varustetun tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.  

Lisätietoja:

Paikkatietoinsinööri Ossi Karvonen, 020 615 4035, ossi.karvonen@kouvola.fi

Kouvolan kaupungin asiointi.fi -palvelu

eKouvola ja sähköinen asiointi Kouvolan verkkosivuilla

Sivun alkuun