Kaupunki allekirjoitti sopimukset Valkealan monitoimitalon rakentamisesta ja rahoituksesta

Arkkitehtitoimiston havainnekuva puupintaisesta isosta koulurakennuksesta, jonka edustalla kulkee tie ja kasvaa mäntyjä. Oppilaita näkyy piha-alueella.

Kouvolan kaupunki on allekirjoittanut 4.6.2021 sopimuksen YIT Suomi Oy:n kanssa uuden Valkealan monitoimitalon rakentamisesta elinkaarimallilla. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin myös rakentamisen rahoitusta koskeva kiinteistöleasing -sopimus.

Palveluntuottaja hankittiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kaupungin hallituksen kokouksessa 19.4.2021 YIT Suomi Oy valittiin palveluntuottajaksi ja Kuntarahoitus Oyj rahoittajaksi. Elinkaarihankkeessa palveluntuottaja vastaa suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kiinteistönhoidosta koko sopimuskauden ajan (20 vuotta).

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 päättänyt perusopetuksen kehittämisestä valtuustokaudella 2017−2021, minkä pohjalta hyväksyttiin 11.11.2019 perusopetuksen palveluverkon toteuttamisohjelma. Valkealan monitoimitalo sisältyy valtuuston hyväksymään perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaan.

Toteuttamisohjelman keskeisten tavoitteiden mukaan tulevaisuuden kouluinvestoinneissa koulurakennusten on tarkoitus tukea opetussuunnitelman toteuttamista osana nykyaikaista oppimisympäristöä. Koulujen tulee olla mahdollisuuksien mukaan aluetta palvelevia monitoimitiloja. Lisäksi niiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia oppimis- ja työympäristöjä.

− Tavoitteena on rakentaa toimiva, viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä kustannustehokas monitoimitalo, jonka tilat ovat joustavat ja tukevat usean eri käyttäjäryhmän toimintaa. Päiväkodin, yhtenäiskoulun, perhekeskuksen ja kirjaston lisäksi monitoimitalon tiloja käyttävät nuorisotyö, kansalaisopiston aikuisryhmät ja lasten sekä nuorten käsityökoulu, kuvataidekoulu sekä musiikkiopisto. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa monipuoliset kokoontumis- ja harrastustilat Valkealan alueen yhdistyksille ja urheiluseuroille, kertoo rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen.

Monitoimitaloon sijoittuvat vuosiluokat 1−9, esiopetus, varhaiskasvatuksen vuoropäiväkoti, kirjasto, perhekeskus ja nuorisotyö sekä aluekeittiö. Tilat rakennetaan noin 650 oppilaalle ja noin 120 päiväkotilapselle. Henkilökuntaa tiloissa tulee olemaan noin 120−130.

Kesällä 2021 puretaan osa olemassa olevasta koulurakennuksesta, jotta rakennustyöt pääsevät uudisrakennuksen osalta käyntiin. Varsinaiset rakennustyöt alkavat syksyllä 2021 ja valmistuminen on loppuvuodesta 2023. Monitoimitalo otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Tämän jälkeen puretaan vanha koulurakennus pois tontilta ja tehdään pihatyöt loppuun. Koko hanke on valmis kesällä 2024.

Lisätietoja:
Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(a)kouvola.fi
Rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen(a)kouvola.fi

YIT Suomi Oy
Aluepäällikkö Kari Löytynoja, kari.loytynoja(a)yit.fi
Projektijohtaja Matti Varstala, matti.varstala(a)yit.fi

Sivun alkuun