Stora Enson Anjalankosken tehtaat nimittää turvallisuuslähettiläitä Kouvolan yläkouluihin – oppilaat saavat myös stipendejä

Stora Enson Anjalankosken tehtaat tukee Kouvolan yläkouluja lahjoittamalla 50 euron stipendejä seitsemäsluokkalaisille, jotka valitaan turvallisuuslähettiläiksi omassa luokka-asteessaan oppilaiden omassa äänestyksessä. Tunnustus myönnetään oppilaille, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet turvallisen ilmapiirin syntymistä koulussa. Lahjoitus on osa Anjalankosken tehtaiden vuosittaisen turvallisuusviikon ohjelmaa. 22.-28.4.2024. vietettävän viikon teemana on ”Turvallisuus tehdään yhdessä”, ja esillä on paljon psykologisen turvallisuuden näkökulmia.

Oppilaanohjauksen tunneilla käydään myös läpi, millainen on turvallinen työympäristö sekä koulussa että tulevissa työpaikoissa, ja millainen käyttäytyminen auttaa sen syntymistä. Stipendit ja kunniakirjat jaetaan koulujen kevätjuhlissa ja koulujen turvallisuuslähettiläät kutsutaan kylään Anjalankosken tehtaille seuraavana syksynä.

Lahjoitus on osa Anjalankosken tehtaiden vuosittaisen turvallisuusviikon paikallista ohjelmaa. Tänä vuonna viikon teemana on ”Turvallisuus tehdään yhdessä”, ja esillä on paljon psykologisen turvallisuuden näkökulmia. Viikkoa vietetään 22.-28.4.2024.

”Tehtaillamme on vakiintunut tapa valita neljännesvuosittain turvallisuuslähettiläs omien työntekijöidemme joukosta. Tästä syntyi ajatus laajentaa tätä käytäntöä myös alueemme koululaisten keskuuteen. Meilläkin lähettiläät ovat henkilöitä, jotka huolehtivat tovereistaan ja edistävät aktiivisesti turvallisuutta työpaikallaan. Olisi hienoa, jos tämä yhteistyö koulujen kanssa jäisi pysyväksi ja kehittyisi. Haluaisimme säilyttää yhteyden koulun lähettiläisiin heidän koko koulu-uransa ajan”, kommentoi Anjalankosken tehtaiden viestintäpäällikkö Johanna Harju.

Ideaa lähdettiin viemään eteenpäin Kouvolan kaupungin kestävän kehityksen pedagogin Anu Liekolan sekä koordinoivan oppilaanohjaajan Anna-Leena Ollikaisen kanssa.

”Turvallisuuslähettiläät -ohjelma tukee kestävän kehityksen sosiaalisia tavoitteita. Hyvä ja turvallinen kouluilmapiiri on aiheena tavattoman ajankohtainen. Monesti kouluille suunnatut kampanjat kohdistuvat usein alakouluikäisiin. Nyt on ollut hienoa, kun on voitu tarjota positiivista huomiota myös yläkoululaisille”, Anu Liekola toteaa.

Tulossa myös metsäpäivä Inkeroisten yhtenäiskoulun oppilaille

Anjalankosken tehtaat järjestää lähikoululleen, eli Inkeroisten yhtenäiskoululle Metsäpäivän 7.5. Päivän tarkoituksena on lisätä oppilaiden tietoisuutta metsästä ja sen merkityksestä. Päivä käynnistyy luennolla, jossa käsitellään metsänhoitoa ja metsäalan tuotteita sekä työtehtäviä. Tämän jälkeen koko koulun 150 oppilasta jaetaan ryhmiin ja ryhmät suuntaavat lähimetsään, jossa on Anjalan Nuorisokeskuksen suunnittelemia pelillisiä ja metsäaiheisia toimintapisteitä. Toimintapisteiden jälkeen oppilaat nauttivat eväät ja tutustuvat erilaisiin puusta valmistettuihin tuotteisiin.

”Kouvolan kaupungin perusopetuksen Kestävä Kouvola -hankkeen päämääränä on ollut tuoda kestävän kehityksen periaatteita osaksi koululaisten arkipäivää. Samalla on korostettu luonnon monimuotoisuuden ja luontokokemuksen roolia hyvinvoinnillemme. Yhteistyö Anjalankosken tehtaiden kanssa on tukenut kaikkia näitä tavoitteita. Yläkoululaisille suunnattu Metsäpäivä on yksi tapa toteuttaa ulkona oppimista. Mukaan saatiin myös Nuorisokeskus Anjala, jolla on tietämystä ja materiaaleja eri ikäisten luonto-opetuksen ja luontoliikunnan tukemiseen”, Anu Liekola päättää.

Lisätietoja: Johanna Harju, viestintäpäällikkö, Anjalankosken tehtaat, puh. 040 534 8531, johanna.harju@storaenso.com

Sivun alkuun