Kymenlaakson Vuoden Kylä 2024 on Kymijoen kainalossa toimiva aktiivinen ja sielukas Pilkanmaa

Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 22.4.2024 vahvistanut Kymenlaakson Vuoden kyläksi Pilkanmaan kylän Kouvolasta. Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi valittiin Esa Ojanen Kouvolasta ja maaseututoimijaksi Risto Rahkonen Virolahdelta. Valinnoilla halutaan lisätä kylien ja kylätoiminnan tunnettuutta sekä esitellä kyliä muun muassa maallemuuton ja maaseutumatkailun näkökulmasta.

Kymenlaakson Vuoden kylä 2024 on Kymijoen kainalossa toimiva aktiivinen ja sielukas Pilkanmaa

Pilkanmaa on Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva noin 1400 asukkaan kylä, joka sijaitsee Jaalan Pyhäjärven ja Kymijoen kainalossa kauniin luonnon ympäröimänä. Suhteellisen tuore kyläyhdistys on perustettu vasta 2020, mutta sen perustaminen on aktivoinut kylää valtavasti, ja on osoitus kyläyhteisön voimasta ja mahdollisuudesta ryhtyä itse toimintaan oman kylän hyväksi.

Valintatoimikunnan perusteluina valinnalle oli ennakoiva, laaja-alainen ja sielukas toiminta, joka katsoo tulevaisuuteen ja huomioi myös turvallisuusnäkökulmat. Aktiivinen viestintä ja yhteistyön merkitys kunnan ja eri toimijoiden kanssa on ymmärretty ja saatu siitä vetoapua toimintaan.

Kyläyhdistys toteutti kyläturvallisuuskyselyn ja laati kyläsuunnitelman ohjaamaan kylän kehittämistä vuonna 2022. Erityisesti on panostettu Luodonkärjen ja Kirjavaisten ranta-alueiden kehittämiseen, ja tämä työ jatkuu. Myös koulun luistelukentän ylläpitoa ja alueen kehittämistä on tehty talkoovoimin. Kylällä ollaan aktiivisia, kylä viestii ja näkyy, pyrkii vaikuttamaan kyläläisille tärkeiden asioiden puolesta ja ylläpitää yhteisöllisyyttä. Suositut vuosittaiset tapahtumat kuten Pilkanmaan Pihapiirit kerää runsaasti osallistujia, ja sen järjestämiseen on myös palkattu nuoria kesätyöntekijöiksi.

Kyläturvallisuuskysely päätettiin toteuttaa kylällä vuonna 2022, jonka myötävaikutuksella kylälle perustettiin vuonna 2023 Kymenlaakson ensimmäisen kyläyhdistyksen alainen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä.

Pilkanmaan kyläyhdistys ry kuvailee hakemuksessaan osuvasti sielukasta ja suunnitelmallista toimintaansa: Kyläyhdistys antoi varsinaisen piristysruiskeen koko kylälle. Koronapandemia toki toi toiminnan käynnistämiseen omat haasteensa, mutta jo parissa vuodessa kylällä oli useampi vuosittainen tapahtuma, useita projekteja eri kumppanien kanssa sekä suunnitelma kylän lähitulevaisuuden varalle. Ja ennen kaikkea oli aktiivista väkeä käymään talkoissa ja tapahtumissa. Pilkanmaa on osoitus siitä, että aktiivisella paikallistoiminnalla on paikkansa tässä maailmassa. Kun kaikkien pitäisi olla oman onnensa seppiä, verkottua globaalisti ja digitaalinen maailma muuttuu niin nopeasti ettei ilmiöitä voi kuin ihmetellä, on vain luonnollista, että ihmiset kaipaavat jotain käsin kosketeltavaa, omin silmin nähtävää ja arjessa tuntuvaa yhteisöä. Sellaisen olemme onnistuneet Pilkanmaasta tekemään jo muutamassa vuodessa. Ja mehän olemme vasta pääsemässä vauhtiin! — Kukaan muu ei tule meidän olojamme parantamaan, jos emme sitä itse tee ja kun toimeen tarttuu niin kummasti muutkin käärivät hihansa. Tarvitaan vain ne yhdet, jotka näyttävät tietä.”

Kylätoiminnan tiennäyttäjä

Esa Ojanen, Pilkanmaa, Kouvola

Esa Ojanen Kouvolan Pilkanmaasta on todellinen kylätoiminnan tiennäyttäjä, verkostoituja, innostuja ja innostaja, jonka sydän sykkii Pilkanmaalle.

Ojanen on ollut vaikuttamassa Pilkanmaan kyläyhdistys ry:n perustamisessa 2020 ja toiminnan kehittämisessä. Esa on esimerkillään saanut talkootyön pyörimään kylällä mahtavasti ja saanut vanhanajan hyvän talkoohengen hienoon nosteeseen. Esa on verkostoitumisineen edesauttanut monen hankkeen alkuun pääsyä ja edistymistä. Kylällä koetaan, ettei kylä ja kyläyhdistys olisi sitä, mitä se nyt on, ilman Esan valtavaa panosta kylän hyväksi. Ojanen valittiin vuonna 2024 myös Kouvolan kylien neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi, joka kertonee luottamuksesta ja uskosta Ojasen innostukseen ja osaamiseen kyläkehittämisen saralla.

Valintojen taustaa

Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran, Leader Pohjois-Kymen Kasvun, maakuntaliiton sekä Virojoen kylän (Kymenlaakson vuoden kylä 2023) edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui 20.2.2024 pohtimaan kymenlaaksolaisen kylän, maaseututoimijan ja kylätoiminnan tiennäyttäjän valintoja. Ehdotuksia vuoden kyläksi tehtiin 4 kpl.

Valintatoimikunta päätyi yksimielisesti tekemään alla olevan esityksen Kymenlaakson liiton maakuntahallitukselle:

  • Kymenlaakson Vuoden kylä 2024: Pilkanmaa, Kouvola
  • Kylätoiminnan tiennäyttäjä: Esa Ojanen, Pilkanmaa, Kouvola
  • Maaseututoimija: Risto Rahkonen, Virojoki, Virolahti

Aiemmin sovitun ja toimitun mukaisesti Kymenlaakson liitto myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1 500 euron palkintorahan. Palkitsemiset on alustavasti sovittu Avoimet Kylät -päiväksi lauantaille 8.6.2024.

Vuoden kylä on valittu Kymenlaaksossa 90-luvun alusta alkaen. Vuoden 2024 kymenlaaksolaiset valinnat toimitetaan Suomen Kylät ry:n koordinoimaan valtakunnalliseen Suomen vuoden kylä -kilpailuun ensi vuonna.

Sivun alkuun