Kouvolan ympärivuorokautisen päivystyksen lakkauttaminen toisi lisää kustannuksia 4–9 miljoonaa euroa

Kouvolan Ratamo-sairaalan päivystyksen sisäänkäynti. Punatiilinen rakennus, jossa valkoiset ovet ja katos.

Suomen hallituksen kehysriihessä tekemä päätös tavoitella sairaalaverkon muutoksilla 26,3 miljoonan euron säästöjä ei ainakaan Kymenlaakson osalta toteutuisi. Kymenlaakson hyvinvointialue on laskelmissaan todennut, että suunnitelma Kouvolan päivystyksen lakkaamisesta ei toisi säästöjä vaan kustannusten kasvua.

– Laskelmiemme perusteella kustannukset kasvavat varovaisesti arvioiden vuositasolla vähintään 4 miljoonaa ja enimmillään lähes 9 miljoonaa euroa, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Lauri Lehto.

Enimmillään kasvu suorissa vuosikustannuksissa olisivat ensihoidossa ja ambulanssikuljetuksissa, noin 3,9 milj. euroa, toiminnan muutosten kautta tulevissa henkilöstölisäykissä, noin 4,6 milj. euroa, sekä tilakustannuksissa noin 0,3 milj. euroa. Toteutustapa, ihmisten käyttäytymisen muutokset ja se, ohjattaisiinko potilaat lopulta Kotkaan, Lahteen vai Lappeenrantaan vaikuttavat laskelmaan.

– Todellisuudessa ei lopetettaisi vain yöpäivystystä, koska ei ole käytännössä mahdollista ylläpitää osa-aikaista päivystystä. Niinpä meiltä lakkaisi täysin toimiva ja nykyaikainen akuuttilääketieteen päivystys Pohjois-Kymenlaaksosta ja se korvattaisiin kiirevastaanotoilla.

Kymenlaakson hyvinvointialue on huomioinut myös, että mikäli Kouvolan päivystys loppuu ja Kymenlaaksossa toimii vain yksi ympärivuorokautinen päivystys, niin kiirevastaanottotoiminta tulee perustaa ja kehittää Kouvolan lisäksi Kotkaan ja Haminaan.

Suorien kustannusten lisäksi päivystyksen lakkaamisella on myös kerrannaisvaikutuksia, joita ei ole vielä tarkemmin laskettu, mutta joiden arvioidaan nostavan kustannusten kasvua vielä lisää.
Kouvolan päivystyksessä toimiva ja tehokas toimintamalli

Kymenlaaksossa nimenomaan Kouvolan päivystyksessä on kehitetty perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon palveluiden kustannustehokas ja alueen väestömäärää optimaalisesti palveleva integraatiomalli, akuuttilääketieteen päivystys. Päivystävä lääkäri voi tarvittaessa tukeutua erikoislääkäriin ilman, että potilasta tarvitsee siirtää kalliimpiin hoitoihin keskussairaalaan. Kouvolan akuuttilääketieteen päivystyksen kehittäminen onkin esimerkki kustannustehokkaasta toimintamallista koko Suomelle.

– Juuri tämän akuuttilääketieteen edistyksellisen päivystysmallin rikkominen aiheuttaa merkittävimmät lisäkustannukset yöpäivystyksen lakkauttamisesta, toteaa vs. hyvinvointialuejohtaja Lehto.

Sivun alkuun