EU:n tavoitteena rautatiekuljetusten lisääminen

Konttien lastausta Kouvola RRT

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Jotta tavoitteeseen päästään, on rautatiekuljetusten lisäännyttävä. Kouvola RRT vastaa tähän haasteeseen.

Siirtämällä tavaraa teiltä raiteille on mahdollista parantaa tavaraliikenteen energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. EU:n tavoite on siirtää yli 300 km:n maanteiden tavarankuljetukset muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Yli 30% siirtymään pyritään vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä tavoite on yli 50%. Yhdistetyt juna-kuorma-autokuljetukset vähentäisivät liikennettä ja CO2-päästöjä tehokkaasti.  

Lisää lastauspaikkoja

Rautatiekuljetukset Suomessa ovat tyypillisesti suoraan rautatieyhteyden päässä olevilta teollisuuslaitokselta satamiin. Jotta rautatiekuljetusten volyymit voivat kasvaa EU:n tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan terminaaleja eli lastauspaikkoja. Ruotsissa tällainen malli on yleinen: siellä on noin 30 terminaalia, joissa rautatie- ja maantiekuljetuksia voidaan yhdistää. Rautatierahdin konttikuljetukset ovat Ruotsissa yli kymmenkertaiset Suomeen verrattuna. Raskaan maantieliikenteen ilmastopäästöt ovat vähentyneet 25 prosenttia vuodesta 2005. 

”Suomessa henkilöliikenteen päästöt näyttävät olevan laskusuunnassa, mutta raskaan liikenteen päästöt ovat kasvussa, joten tarvetta rautatiekuljetusten lisäämiseen on”, sanoo RRT-hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen

Yhdistelmäkuljetuksia tulee lisätä

Intermodaalikuljetuksissa tavarat ovat koko ajan samassa kuljetusyksikössä, esimerkiksi kontissa tai perävaunussa, ja yksikköä siirretään usealla eri kuljetusmuodolla. Väyläviraston selvityksen mukaan Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja logistiikan kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä on intermodaalikuljetukset mahdollistavan logistiikkaverkon rakentaminen.

”Yhdistelmäkuljetusten lisäämiseen on tahtoa. Liikenne- ja viestintävirasto selvittää parhaillaan mahdollisuuksia ja tarpeita käynnistää yhdistetyt kuljetukset tänä ja ensi vuonna. Sieltä voidaan saada myös rahoitusta pilottikokeiluihin”, Tero Valtonen toteaa. 

RRT on kuin satama sisämaassa

Kouvolan intermodaaliterminaalista tulee kuin satama sisämaahan. Kuljetusmuodon vaihdon lisäksi kuivasatamat tarjoavat satamankaltaisia palveluita esim. rahdin yhdistämistä, varastointia, varikkoja, konttien huoltoa sekä tullausta. Lisäksi kuivasatamaa varten tarvitaan tulli- ja varastotilaa. 

Ennen Kouvolaa Suomessa ei ole toiminnassa varsinaisia kuivasatamia. Alkuvuodesta 2021 perustetaan Railgate Finland Oy -hallinnointiyhtiö, joka hallinnoi RRT1-terminaalialuetta sekä vuokraa logistiikkatontteja alueelle sijoittuville yrityksille ja kiinteistöinvestoijille.