Eron Ensiapu -piste tarjoaa chat-palvelua eroasioita pohtiville

Eron Ensiapu-piste aloitti toimintansa 23.9.2021 osana Perhekeskuksen palveluita. Ensiapu-piste on kaikille avoin sähköinen matalan kynnyksen chat-palvelu verkossa.

Chatissa yhteydenottajalla on mahdollisuus keskustella ammattilaisen kanssa eroon liittyvistä asioista ja saada apua sekä neuvoja, jos parisuhde on päättymässä tai jo päättynyt.

Live Chat palvelee torstaisin klo 13-15. Muina aikoina Chatbot ohjaa yhteydenottajia tutustumaan verkosta löytyvään materiaaliin. Chatin kautta ei ole mahdollista tehdä ajanvarauksia palveluihin.

Eropalvelut ovat olleet ruuhkautuneita Kymenlaaksossa pitkään ja odotusajat ovat pitkiä tällä hetkellä. Palvelun tavoitteena on palvella kymenlaaksolaisia antamalla ensitietoa eroa pohdittaessa tai eron alkuvaiheilla.

Eron EA-chat on matalan kynnyksen palvelu, johon on helppo ottaa yhteyttä.  Myös verkosta löytyy paljon eroavalla hyödyllistä tietoa, neuvoja ja vinkkejä, jotka löytyvät chatbotin avulla. Ensisijaisesti Eron EA-chat on tarkoitettu lapsiperheille, mutta kaikki kymenlaaksolaiset eroa pohtivat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä. Chatissä asiantuntijat ohjaavat tarvittaessa eteenpäin.

  • Chatbot palvelee vaikka ympäri vuorokauden, ja ohjaa myös eteenpäin. LiveChat palvelee vain torstaisin rajoitetun ajan, ja silloin meidän asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa, kertoo perhekeskuskoordinaattori Suvi Lyytikäinen Kymsotesta.

Eroon liittyy monenlaisia käytännön asioita ja erilaisia tunteita helpotuksesta ahdistukseen. Näiden asioiden ja tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin – ammattilaiset ovat lähellä!

Uusi palvelu löytyy osoitteesta: www.kymenlaaksonperhekeskus.fi

Eron EA on ensimmäinen yli toimijarajojen toteutettu palvelu. Mukana olevat tahot ovat Kymsoten palvelut, alueen seurakunnat, Perheasiain neuvottelukeskus, MLL:n Kaakkois-Suomen piiri, Kymenlaakson ensi- ja turvakoti yhdistys ja Kakspy ry.

Lisätietoja:

Suvi Lyytikäinen, perhekeskuskoordinaattori
puh. 040 483 1981
suvi.lyytikainen@kymsote.fi

Mari Nieminen, vastaava perhekeskuskoordinaattori
Puh. 040 6883543
Mari.nieminen@kymsote.fi