Hyvinvointipalvelut

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto, vuoden 2022 haku

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Tukea ikäihmisille Kouvolassa

Kouvolan kaupunki aloitti maanantaina 23.3.2020 yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien apteekki- ja kauppa-asiointipalvelun. Puhelinpäivystäjä etsii vanhukselle vapaaehtoisen, joka auttaa kauppa- ja apteekkiasioinnissa.
Mitä kuuluu -keskustelupuhelin on avattu niille 80 vuotta täyttäneille, jotka eivät ole kaupungin tai Kymsoten palveluiden piirissä. Palvelu toimii poikkeusolojen ajan. Soiton aikana keskustellaan arjen sujumisesta poikkeusoloissa. Samalla selvitetään, onko tuen tai avun tarvetta ja neuvotaan sen järjestämisessä.

Muistelu yhdessä on Vuoden vanhusteko

Kymijoen Hoivan hanke ” Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa” on saanut Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2019 –palkinnon. Hanketta toteutetaan Kymijoen Hoiva ry:n Hyvinvointiasema Sarastuksessa Inkeroisissa. Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana palveluohjaaja Emma Kujala.

Kuka ansaitsee Vuoden Vanhusteko -palkinnon?

Kouvolan vanhusneuvosto etsii ehdokkaita Vuoden Vanhusteko 2019 -palkinnon saajaksi. Palkinto on kunniamaininta ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai kehittämishankkeelle.

Sivun alkuun