Kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen lukumäärästä

Kymenlaakson aluevaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.

Aluevaalilautakunta valtuutti aluevaalilautakunnan sihteerin, Haminan kaupungin hallintojohta-jan Maria Ovaskan ja Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun hallintosihteerit Heini Mäen-pään ja Tuula Paakkarin vastaanottamaan puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta niihin liittyvine asiakirjoineen 13.-14.12.2021 klo 8.00-16.00 välisenä aikana Kymsoten tiloissa, kokoushuone Lokissa (2.krs), Takojantie 1, Kotka.

Aluevaalilautakunta suosittaa vahvasti, että puolueet ja valitsijayhdistykset varaavat etukäteen ajan ehdokashakemusten jättämiseen aluevaalilautakunnan sihteeriltä Maria Ovaskalta tai Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun hallintosihteeriltä Heini Mäenpäältä.

Lisäksi aluevaalilautakunta kuuluttaa, että väestötietojärjestelmässä 31.8.2021 olleiden tietojen mukaan Kymenlaakson hyvinvointialueella valittavien aluevaltuutettujen lukumäärä vuoden 2022 aluevaaleissa on 59.

Kotkassa 4.11.2021
Kymenlaakson aluevaalilautakunta

Lisätietoja:
Maria Ovaska
Aluevaalilautakunnan sihteeri
maria.ovaska@hamina.fi
p. 040-564 0206

Heini Mäenpää
Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelun hallintosihteeri
heini.maenpaa@kymsote.fi
p. 040-828 4100

Sivun alkuun